Hva er International Business Law?

January 5  by Eliza

Internasjonal forretningsjuss er praktisering av loven i det globale næringslivet. Det inkluderer et fokus på økonomi og jus, internasjonale kommersielle transaksjoner, lisensiering, tariffer og avgifter, og mange andre emner. Internasjonal forretningsjus varierer etter jurisdiksjon. Den bygger på toppen av grunnleggende forretningsjuridiske konsepter ved å utvide dem til en internasjonal arena.

En studie av økonomi og loven gir en advokat et analytisk rammeverk for å vurdere juridiske og økonomiske aspekter ved en bestemt politikk som gjelder for internasjonal handelsrett. Internasjonal forretningsjuss er nesten alltid knyttet til handel eller handel på en eller annen måte. Tatt i betraktning de økonomiske konsekvensene av en bestemt transaksjon eller en policyâ € ™ s effekt på transaksjoner er en viktig del av denne praksisen området.

Offentlige internasjonale rettslige spørsmål påvirke handel og handel i en rekke måter. Lovene i flere forskjellige jurisdiksjoner spiller inn i hver transaksjon. En analyse av de konkrete lover for hver jurisdiksjon må fullføres før du bestemme hvilken jurisdiksjon som er best for en gitt transaksjon.

Handelsavtaler har en betydelig innvirkning på internasjonal forretningsjuss. To eller flere land kan gå sammen for en bestemt handelsavtale for å definere visse aspekter ved handel eller handel. Den NAFTA (NAFTA) er et eksempel på en handelsavtale. Det er en trilaterale avtalen mellom USA, Mexico og Canada ment å redusere handels- og investeringsbarrierer mellom de tre landene. Disse typer avtaler finnes blant mange forskjellige land, og må betraktes som en går inn i et nytt sett med kommersielle transaksjoner.

Lisensiering av ulike eiendomsrettigheter er et stort problem innen internasjonal forretningsjuss. Et selskap i ett land kan utvikle en spesifikk åndsverk. Dette selskapet kan deretter har varen produsert i et annet land, eller det kan lisensiere andre selskaper rett til å produsere dette elementet i mange forskjellige land. Som hver av disse transaksjonene er forhandlet, rettighetene lisensiert eller vedlikeholdes av hver av de ulike selskapene er det primære fokus for kommersiell transaksjon. Lovene i hver av de jurisdiksjoner alle spille i hvordan transaksjonen er forhandlet.

Tariffer, avgifter og andre mekanismer for å regulere handel varierer etter jurisdiksjon. Det er vanligvis grunnleggende bestemmelser for et land som kan bli endret av handelsavtaler mellom de ulike landene. Disse problemene må anses som en forhandler hver transaksjon.

  • Tariffer, avgifter og andre mekanismer for å regulere handel varierer etter jurisdiksjon.