Hva er intrastatlige Commerce?

October 12  by Eliza

Intrastatlige handel refererer til en situasjon hvor kommersiell handel og andre former for forretningstransaksjoner skje innen en stateâ € ™ s grenser. TThese typer forretningstransaksjoner kan komme som et resultat av et ønske av forretningsmenn og kvinner for å holde sine selskaper innenfor staten for personlige eller forretningsmessige mål. Dessuten kan det være en reaksjon på et tilbud fra regjeringen for bedrifter å holde sine transaksjoner innenfor staten i bytte mot visse fordeler som vil tilflyte dem for å gjøre det. Intrastatlige handel kan omfatte områder som varer og tjenestesektoren.

En av de viktigste årsakene til anvendelsen av intrastatlige handel samt grunnen til at ulike regjeringer synes det er så attraktivt er det faktum at når en slik handel skjer innenfor deres jurisdiksjon, vil de være i stand til å dra nytte av økonomien boost på både makroøkonomisk og mikroøkonomiske nivåer. For eksempel, regjeringer nytte av salg som skjer innenfor deres territorium på grunn av handling som de normalt gjelde kostnader som skatter og andre former for avgift for gjennomføring av transaksjonene. Pengene kan deretter brukes i utviklingen av staten gjennom å bygge ny infrastruktur og forbedre sosiale tjenester, samt i den hensikt velferd og helsetjeneste forbedring.

Intrastatlige handel er også gunstig på grunn av det faktum at mye handel eller virksomhet betyr en levende økonomi, en komponent som er nødvendig for gode visninger på slutten av hver konjunktursyklus. Når selskaper investere i en tilstand, bidrar de til vekst av at stateâ € ™ s økonomi gjennom ansettelse av de innfødte og påfølgende reduksjon i ledighetsnivået, samt gjennom utvikling av den menneskelige kapitalen i staten ved opplæring av ansatte. Staten vil dra nytte av trening mottatt av de ansatte, fordi de fortsatt kan bruke erfaring og kunnskap fra selskapet for å bidra til et annet selskap innenfor staten, selv om det forrige selskapet flytter. Bortsett fra dette, de ansatte har penger å bruke, også bidra til balanse mellom forbruk og produksjon.

De fleste stater gå langt for å fremme deres tilstand til investorer med håp om at de vil gjøre en investering. Ofte vil statene tilby investorer insentiver i form av reduserte skatter eller andre typer pakker. Hvor staten søker etter investorer som vil utvikle en bestemt bransje i staten, kan det gi ytterligere insentiver som et middel for å oppmuntre intrastatlige handel.