Hva er involvert i en personskade forsikringsoppgjør?

March 3  by Eliza

Før en personskade forsikringsoppgjør er nådd, må skadelidte fil et forsikringskrav. Etter alle bevis som støtter påstanden er samlet, er en skriftlig anmodning om et forlik sendt til forsikringsselskapet. Medisinske utgifter og tap av lønn er de primære typer forespørsler om kompensasjon i en personskade forsikringsoppgjør. Noen mennesker kan også søke en personskade award for smerte og lidelse. Forhandlinger om en rettferdig oppgjør er normen og sjelden gjør den skadde personen motta den opprinnelige beløpet forespurt.

En personskade krav er generelt innlevert før etterforskningen prosessen begynner. Omgående innlevering av krav er spesielt viktig hvis en foreldelsesfrist - som er en frist for å etablere et krav - eksisterer. Så snart som mulig etter en ulykke inntreffer, bør den skadde personen begynne å samle bevis som vil støtte hennes krav for en personskade forsikringsoppgjør. Bevisene er et forsøk på å etablere hvem som var på feil for ulykken.

Noen mennesker kan ansette en personskade advokat som firmaet vil etterforske ulykken og samle relevant informasjon for å styrke saken. Hvis det er aktuelt, er fotografier tatt og registreringer av besøk på sykehuset eller legekontoret for medisinske behandlinger er samlet. Antall dager savnet fra arbeidet er også dokumentert.

Når detaljene rundt ulykken er samlet, er et skriftlig krav brev sendt til forsikringsselskapet. Enten den skadelidte eller representerer advokat vil sende brev til en representant på forsikringsselskapet. Denne formelle kravet for en personskade forsikringsoppgjør er en grunnleggende oversikt over de sterke sider av saken mot den forsikrede.

Et argument er gjort om hvorfor den forsikrede er ansvarlig for ulykken og påfølgende skader. Brevet bør staten eksplisitt beløpet som trengs for å dekke medisinske utgifter og personlige tap lidt etter ulykken. Dette beløpet er vanligvis høyere enn det beløp en skadet person forventer å motta. Ber om en høy forsikring utbetaling gir rom for forhandlinger.

Skade adjuster for forsikringsselskapet kan svare enten skriftlig eller via telefon med et mottilbud for personskade forsikringsoppgjøret. Skade adjuster kan reise spørsmål om fullt ansvar for ulykken og noen av de medisinske behandlinger. Tilbudet er vanligvis mye lavere enn beløpet forespurt i etterspørselen brevet.

Advokaten som representerer den skadde kan avgjøre om tilbudet er rettferdig og anbefale om å avvise eller akseptere. Hvis tilbudet blir avvist, fortsetter forhandlingene med begge sider som gir argumenter for å rettferdiggjøre ulykken forlikstilbud. En bekreftelsesbrev er sendt til forsikringsselskapet når tilbudet blir akseptert.

  • Noen mennesker søker personskade utmerkelser for smerte og lidelse.
  • Folk Consulting med en personskade advokat etter en bilulykke.
  • En del av personskadetrygd oppgjøret innebærer å bevise hvem som var på feil i en ulykke.