Hva er involvert i Hydraulic Pump testing?

April 22  by Eliza

Hydraulisk pumpe testing er en viktig prosess i vedlikehold og vedlikehold av alle systemer som omfatter hydrauliske pumper. Mens den nøyaktige fremgangsmåte vil variere avhengig av konfigurasjonen av de motorer som benyttes for å drive pumpene samt den tilsiktede bruk av pumpen, er det flere kontrollpunkter som er meget sannsynlig å være inkludert i hvilken som helst testing strategi. Disse kontrollpunkter inkluderer evaluering av kvaliteten av strømningen og trykket på hver port av pumpen, funksjonen av dreneringen, og de omdreininger per minutt som er generert av den hydrauliske motor.

Trykk og strømning er vesentlig for effektiv funksjon av en hvilken som helst type hydraulisk pumpe. Enhver type hydraulisk pumpe testing vil omfatte målinger av både strømmen av fluid gjennom systemet, og mengden av trykk som driver det strømmen. Gjeldende trykknivå bør være innenfor det akseptable området satt av produsenten, noe som resulterer i en strøm av hydraulikkvæske som på sikt bidrar til å holde slitasje på maskiner innenfor akseptable parametere.

Mengde og trykk er også viktig for funksjonen av saken dreneringsfunksjon som er en del av pumpens konstruksjon. Med denne fasett av hydraulisk pumpe testing, er det et mål å sørge for at sluket er som oppviser akseptable nivåer av strøm og trykk som resulterer i å opprettholde en sikker temperatur for alle komponenter i pumpen. I tilfelle at trykknivået ikke er innenfor akseptable standarder, kan dette være et tegn på at en eller flere komponenter er behov for utskifting.

Sjekker på omdreininger per minutt (RPM) satsen er også et sentralt element i alle typer hydraulisk pumpe testing. En lavere antall omdreininger per minutt kan bety at det er noe som skaper friksjon som fører til tregere avkastning, eller at en eller flere komponenter er slitt og må skiftes ut. Testingen bidrar til å redusere potensialet for noen form for varig skade oppstår, som krever kostbare reparasjoner eller muligens enda utskifting av hele pumpen.

Hydraulisk pumpe testing vil også innebære å evaluere tilstanden og funksjonaliteten av oljer og filtre som benyttes som en del av den løpende drift av pumpen. Det er ikke uvanlig for testing for å oppstå på minst kvartalsvis, med mange selskaper velger å utføre en viss grad av testing på en månedlig eller bi-ukentlig basis. Frekvensen av evalueringene samt omfanget av testing vil variere, avhengig av kompleksiteten av pumpeutforming og mengden av bruken involvert med maskineriet.