Hva er involvert i Medical Imaging analyse?

February 6  by Eliza

Røntgen-analyse er en meget viktig del av det medisinske felt, utvikler seg raskt med tilstedeværelse av den teknologiske bommen. Røntgen analyse tillater helsepersonell å vise områder av kroppen ellers ikke er synlig, slik at diagnoser som ville være umulig under ulike omstendigheter. Jo mer informasjon som er tilgjengelig, jo bedre er sjansen for at en utøver kan formulere riktig diagnose og tilsvarende behandling. De grunnleggende komponentene som er involvert i medisinsk avbildning analyse er test administrasjon, innsamling av resultater, og tolkning av data. Hvert av disse trinnene er like viktig, og mange er test spesifikke.

Det finnes mange forskjellige typer av medisinske bilder som kan samles, og finne ut hvilken som er mest hensiktsmessige er på skjønn av helsepersonell. MR, for eksempel, står for magnetisk resonans, og det er først og fremst brukes til å vise indre vev. MRI kan være hensiktsmessig for noen med en felles eller muskel problem. Det er også funksjonelle MRI, som bruker et radioaktivt grunnstoff for å se et organ, vev, eller systemet mens den er aktiv.

Leger bruker røntgen for å analysere mer solide strukturer, typisk bein. Dette er fordi frekvensen for strålingen anvendes i røntgenstråler penetrerer alle kroppslige strukturer med unntak av benet, slik at et bilde av benet bak. Det er selvfølgelig mange andre typer medisinsk bildebehandling analyse som også er svært viktig i å hjelpe helsepersonell trekke konklusjoner om helsemessige forhold. CT-skanning, for eksempel, kan male et bilde av pasientens hjerne.

Den røde tråden blant alle de forskjellige typer medisinsk bildeanalyse er at det er i utgangspunktet tre trinn. Det første trinnet er å identifisere hvilken type test som er nødvendig og som utfører testen. Samle resultatene er vanligvis neste, etterfulgt av tolkning av medisinske avbildningsanalyse.

Det første trinnet kan vanligvis gjøres av spesialutdannede fagfolk som utelukkende utfører denne type aktivitet. Det andre trinnet krever ikke altfor mye kompetanse som det vanligvis bare krever samle materialer på en organisert måte. Selve analysen av en medisinsk bilde er det viktigste, og også den mest krevende, og de som er i stand til å utføre dette trinnet har trolig vært gjennom medisinsk skole eller en annen form for formell opplæring. Dette er svært nødvendig fordi feiltolkning kan føre til feildiagnostisering, noe som kan påvirke en pasient på en negativ måte. Dette er de måter som medisinsk bildebehandling analyse manifesterer seg i den medisinske verden.

  • Røntgen analyse inkluderer å velge den beste måten å fange nødvendige bildene, deretter evaluere dataene med andre medisinske fagfolk.
  • Røntgen analyse er ofte gjort av en utdannet tekniker, og en diagnose er gjort med hjelp av leger.
  • Endoskopi er en gren av medisinsk avbildning.
  • En MR maskin, som brukes til medisinsk avbildning.