Hva er involvert i mekling Training?

December 6  by Eliza

Det primære målet for mekling opplæringen er å gi teorien, konfliktløsning ferdigheter, og forhandlings verktøy til meklere involvert i konfliktløsning. Treningen kan være en dag lang eller vare i flere dager, og deltakerne ofte tjene et sertifikat og / eller videreutdanning studiepoeng ved ferdigstillelse. Noen mekling treningsprogrammer tilbyr domstol sertifisering, slik at deltakerne kan megle tvister i lokale eller regionale domstoler hvis de velger. De som ønsker å lansere en mekling praksis kan også få markedsføring og finans tips om hvordan du skal lykkes.

Mekling opplæring er tilgjengelig i mange fag og bransjer. De beste programmene er vanligvis de som er spesialisert. For eksempel, de konfliktløsnings ferdigheter som kreves for å tjene en arbeidsplass mekling sertifisering er ofte forskjellige fra de som kreves for å tjene en skilsmisse mekling sertifisering. Derfor er mye av mekling opplæring basert på hvilke typer mekling som interesserer bestemte grupper av deltakere. Disse gruppene er ofte dannet basert på yrker eller interessefelt.

Treningen i seg selv er oppdelt i moduler, som begynner med teorien og slutter med praktisk anvendelse. For å begynne, er deltakerne ofte introdusert til generelle alternative tvisteløsnings prinsipper og etikk. Neste, er case-studier analysert og noen ganger demonstrert for å illustrere konfliktløsnings konsepter. Relevant rettspraksis blir ofte diskutert for mekling sertifiseringsprogrammer som vil gi deltakerne legitimasjon trengs for å være en lokal domstol megler. Til slutt blir deltakerne ofte spurt om å bli meklere i iscenesatte økter, hvor deres mediator ferdigheter er evaluert.

Noen mekling opplæringsprogrammer gå et skritt videre og tilbyr gründer opplæring til meklere som ønsker å starte sin egen mekling praksis. Deltakerne lærer ofte om lokale, regionale og internasjonale muligheter innen alternativ tvisteløsning, og hvordan å markedsføre seg selv til potensielle kunder. Karriereplanlegging og utvikling som en megler er et annet alternativ ofte dekket i mekling opplæring for deltakere som ikke ønsker å bygge sin egen virksomhet.

Oppmøte er nøkkelen til mekling trening, siden mange programmer er godkjent av lokale og regionale styrer og rettssystemer. De timene som deltakerne deltar på er nødvendig og er ofte en forutsetning for å motta legitimasjon for å bli en mekler for rettssystemer og offentlige etater. Aktørene som er involvert i trening som varer i flere dager kan ofte forvente å logge på, bekrefter daglig oppmøte. Arrangørene av treningen vil deretter lagre disse postene for å bevise at deltakerne som fullførte treningen og tjent mekling sertifisering møtte sine oppmøte krav.

  • Mekling trening bør tilby studentene en mulighet til å praktisere sine nye ferdigheter med andre.
  • Iscenesatt mekling økter kan være en del av mekling trening.