Hva er involvert i Solar Energy Installasjon?

October 17  by Eliza

Prosessen og virkningen av solenergi installasjon kan variere avhengig av hvilken type solenergi blir installert. Et godt første skritt i prosessen er å undersøke hvilke faktorer som vil påvirke kostnadseffektiviteten av systemet, slik som energipriser og statlige incentiver. Under installasjonen, er det avgjørende å optimalisere mengden sollys systemet vil motta. Ytterligere støtte enheter, for eksempel en elektrisk inverter for photovoltaic (PV) paneler eller en vanntank for solenergi vann varmeovner, kanskje må være installert i et hus eller andre bygg. Tillatelser eller inspeksjoner er ofte nødvendig etter at installasjonen er fullført.

En forløper til noen solenergi installasjon, enten ita € ™ s en strøm-produserende sett av PV paneler, en solenergi varmtvannsberederen, eller noen annen form for solenergi, er god forskning. Hver type solenergi har sine egne unike kostnader og konsekvenser. Kostnadseffektiviteten av et solsystem kan også avhenge av hvor mye sol mottatt, regionale energipriser, statlige incentiver og tillatelse og bygge inspeksjon avgifter. En smart solar forbruker vil være klar over disse variablene samt eventuelle byggeforskrifter eller homeownerâ € ™ s forening regler som kan begrense plassering av solfangere eller PV moduler. En energianalyse kan hjelpe hjem og bedriftseiere finne ut hvilken type og størrelse av solenergi system er mest egnet.

Et viktig skritt i løpet av installasjonsprosessen er å sikre at systemet mottar størst mulig mengde sol. Dette oppnås ved å fjerne hindringer og skygger når det er mulig, og montering av solenergi enheter i en vinkel som mottar den største mengde av solskinn for lengst mulig tidsrom. Noen typer tak utgjør spesielle utfordringer eller må styrkes for å støtte det nye utstyret, så en profesjonell entreprenør skal alltid brukes. I tilfeller hvor den eksisterende hjem eller struktur er uegnet for en solenergi installasjon, kan systemet monteres på en sekundær struktur som en garasje eller verktøy skur, eller på frittstående stolper. Den mest detaljerte systemer kan bli utstyrt med et sporingssystem som justerer vinkelen PV paneler eller andre enheter i løpet av dagen.

I tillegg til elementene som er montert på et tak eller en struktur, kan en solenergi installasjon har flere komponenter som må være plassert i en innendørs struktur. PV moduler må kobles sammen med store omformere som konverterer likestrøm produsert av panelene til vekselstrøm brukes i hvitevarer. Mange typer solenergi vann varmeovner bruke vanntanker, og disse kan være i tillegg til eksisterende tank eller tankless varmtvannsberedere ofte installert som en backup. Disse elementene er ofte plassert inne i et hus eller garasje, så installere dem kan ha en innvirkning på det indre av en bygning.

Hjem og bedriftseiere ofte må innhente tillatelse eller sender til en bygning inspeksjon etter en solenergi installasjon. De eksakte krav og prisene varierer mye mellom ulike regioner og kommuner, men kvalifiserte solenergi kontrakter bør være i stand til å gi denne informasjonen til forbrukerne før eventuelt kjøp. I tillegg kan nettselskapene krever sine egne inspeksjoner før PV-systemer får lov til å koble seg til det elektriske nettet.

  • Solcellepaneler kan installeres på bygninger for å lage energi fra solstrålene.
  • Solcellepaneler bør plasseres på et sted og retning som gir mulighet for maksimal eksponering for sollys.
  • Solcellepaneler må være installert i områder som får høye nivåer av solskinn til å være økonomisk.