Hva er kabel Cleaner?

August 1  by Eliza

En kabel renere er en løsemiddelbasert produkt som brukes for å fjerne skitt eller andre forurensninger fra ledninger og kabler. Disse produktene kan finnes i flytende, aerosol, eller gel form for å imøtekomme et bredt utvalg av renhold applikasjoner. Regelmessig bruk av en kabel renere bidrar til å forlenge levetiden på ledninger og kabler og redusere erstatningskostnadene over tid. Skikkelig vedlikeholdt kabler også tilby et høyt nivå av ytelse og opplever færre avbrudd enn kabler som ikke er gjenstand for regelmessig renhold.

Elektrikere og andre vedlikeholdspersonell kan bruke en kabel renere på synlige ledninger eller dielektrisk isolasjonen rundt ledningen. Det er ofte nødvendig å rengjøre metalltråd før du påfører ny isolasjon eller skjøting to kabler. Ofte er det utvendig isolasjon rundt disse kablene lagt fett og sot fra utstyr i nærheten. Rengjøring dette isolasjon bidrar til å redusere korrosjon som kan spise gjennom det beskyttende belegg og skade ledningen innenfor. En kabel renere kan også fjerne korrosjonshemmere og andre beskyttende produkter som kan være i konflikt med signalkvalitet og ytelse.

Prosessen med å velge kabel renere utgjør ofte en rekke utfordringer til vedlikeholdspersonell. Noen kabler eller ledninger er brukt i innstillinger høy temperatur, så rengjøringsprodukter ikke skal utgjøre en brannfare i disse programmene. Mange kabler og ledninger i vegger eller utstyr er vanskelig å få tilgang, og nå dem krever arbeid på trange steder. I denne type program, kan løsemiddelbaserte kabel rengjøringsmidler medføre skade eller sykdom på grunn av manglende ventilasjon. Non-løsemiddelkabel rengjøringsmidler kan være nødvendig for å beskytte arbeidere og minimere luftkvalitet effekter.

Kabel rengjøringsmidler bør også være i stand til effektivt å fjerne rest uten å påvirke ytelsen eller holdbarhet av signalet eller kraftoverføring. Rengjøringsmidler som forlater rest bak kan forstyrre ledningsevne, eller føre til forstyrrelser i linjen. Noen rester kan også være brennbar når strømmen blir tilført den nylig renset kabel. Rengjøringsprodukter som skader den beskyttende isolasjon rundt en ledning kan redusere energieffektiviteten og øke strømregninger.

Produkter beregnet for marine og industrielle applikasjoner kan rense og smøre kabler i ett-trinns prosess. Denne kabeltypen renere blir ofte brukt for ikke-elektriske kabler, slik som de som brukes for å heise et anker eller som del av en industriell maskin. Disse allsidige rengjøringsmidler fjerne fett og skitt å forlenge levetiden på kabelen, og fyll på olje til å maksimere ytelsen. I en marine-basert program, er det også viktig å vurdere effekten at renere vil ha på vannkvaliteten. Ikke-giftige rengjøringsmidler kan brukes til å holde kablene skikkelig vedlikeholdt uten å medføre en risiko for å fiske og andre marine livet.

  • Kabel rengjøringsmidler kan komme i aerosol skjema.