Hva er Kabel skuffer?

May 31  by Eliza

Kabelrenner er en type bygningsmateriale som brukes til å bære tråder, kabler og rørledninger trygt gjennom en bygning. I stedet for å la ledninger som skal kjøre gjennom vegger og tak plass ubeskyttet, kabelgater tillate installatører til å kjøre disse ledningene på en kontrollert måte. Disse magasinene kan bære elektro, telekommunikasjon eller sikkerhetstråder, sammen med andre typer elektriske kabler som kreves i bygningen. Mange lokale og nasjonale byggeforskrifter krever bruk av kabelbroer i en rekke applikasjoner, selv om spesifikke krav kan variere.

Avhengig av programmet, kan kabelgater være laget av stål, aluminium eller glassfiber-armert plast (FRP). Beslutningen om hvilket materiale å bruke i stor grad er avhengig av lokale byggeforskriftene krav, selv om budsjettet kan også være en faktor i dette vedtaket. Det totale volumet eller elektriske belastningen som hver skuff kan bære bestemmes både av produsenten og av lokale inspektører.

Montører feste disse skuffene til vegg og tak framing bruker trapes bar kleshengere eller J-kroker. Noen senterhengt støtter er også tilgjengelig for å tillate installatører til å fylle magasinene fra begge sider etter at de er hengt. I hevet gulv applikasjoner, kan en kabelrenne system også installeres under gulvet for å bære ledninger trygt.

Kjøpere kan velge mellom en rekke forskjellige Renne design. Stige-typer skuffer er en av de mest vanlige og kan anvendes over et forholdsvis langt tidsrom, uten mellomliggende støtter. De gir en høy grad av ventilasjon for ledninger og kabler fra alle kanter, og også gi rom for enkel tilgang fra begge sider av skuffen.

Solid, eller "trau", kabelgater er det beste utvalg for å beskytte kabler og ledninger i, men gir liten eller ingen ventilasjon. De finnes oftest over relativt korte spenn på grunn av sin ekstra vekt. I den andre enden av spekteret, forlater enkeltskinne kabelrenne ledninger og kabler nesten fullstendig eksponert. En enkelt støtte rail går nedover midten av skuffen, og buede "fingre" kjøre vinkelrett på skinnen til å bære vekten av kablene. Enkelt rail kabelgater er den mest fleksible og økonomisk, og er vanligvis brukt for lavspent ledningsnett.

Den viktigste funksjonen til kabelrenne er å beskytte ledninger og kabler innenfor. Disse skuffene også holde ledninger organisert, og gjøre det lettere for vedlikehold personlig å finne og vedlikeholde ledninger og tilhørende komponenter. Skuffen gjør det enkelt å spore en ledning til kilden for å gjøre reparasjoner, og også gir mulighet for mer effektiv brann-tetting mellom vegger. Ved å holde kablene beskyttet, en kabelrenne senker også risikoen for elektrisk sjokk for vedlikeholdspersonell og montører.