Hva er kapitaldekning?

November 29  by Eliza

Kapitaldekningen er en formel som brukes av finansielle regulatorer å holde styr på hvor godt beskyttet en bank er mot risiko. Prinsippet om forholdet er å dele bankens nåværende kapital mot sine nåværende risiko. I mange land må en banks forholdet holdes på eller over en viss figur.

Ved anvendelsen av denne formelen, er hovedstaden i en bank klassifisert i to nivåer. Som et generelt prinsipp, er tier en kapital hva banken kan bruke umiddelbart, mens fortsatt handel. Tier 2 kapital er det som skulle bli tilgjengelig i løpet av avvikling prosessen hvis en bank nedlagt. Som tidligere er mer verdifullt, noen målinger av kapitaldekning bare ta hensyn tier 1 kapitalen.

Risikoen målt i disse beregningene er faktisk bankens eiendeler. Dette kan virke forvirrende ved første øyekast, men de er risikoen for at disse eiendelene ikke kan realiseres. For eksempel, hvis en bank har lånt penger, regnes det som en ressurs, men det er en risiko hvis ikke kan få disse pengene tilbake.

De fleste land holde Basel-avtalen, som tar sitt navn fra å bli bestemt av Basel-komiteen i Bank for International Settlements. Den opprinnelige 1988 accord, kjent som Basel I, rett og slett nødvendig banker med en internasjonal tilstedeværelse for å opprettholde en kapitaldekning på minimum 8%. Basel II, ble enige om i 2004, lagt nærmere regler om at regjeringer for å sjekke om en person bankens omstendigheter kan bety det trengs en høyere ratio. Det kreves også bankene å være mer åpen om risikoen de ble tatt, teorien er at markedet ville deretter justere sin verdivurdering av bankens eiendeler i lys av denne informasjonen.

Basel-avtalen har blitt revidert gjennom årene for å ta mer hensyn til hvor solid bestemte aktiva er. For eksempel kan en bank har de samme dollar beløp bundet opp i lån til sin landets regjeringer og i usikrede lån til enkeltpersoner. Ved vurdering av eiendeler og risiko, det tidligere er helt klart mye mer verdifull som den er betydelig mer sannsynlig at banken vil få penger tilbake.

Å ta hensyn til dette, vil noen målinger av kapitaldekning multiplisere hver eiendel med en standard risikovekt. Kan vektes Et lån til en regjering være på null, noe som betyr at det er effektivt ignorert for risikovurdering formål. Kan vektes Et lån til en mindre pålitelig kilde bli på 0,75, noe som betyr at 75% av lånets verdi inngår i risikoen Tallet kan ved beregning av forholdet.