Hva er kjøring uten gyldig førerkort?

April 11  by Eliza

Kjøring uten gyldig førerkort refererer til noen som bruker motoriserte kjøretøy uten førerens € ™ s lisens utstedt av en relevant konsesjonsmyndighet. Mange steder, kjøring uten gyldig førerkort er en forbrytelse straffes med ulike juridiske sanksjoner, herunder bøter, mulig fengselsstraff, og potensialet for å miste evnen til å holde en førerens € ™ s lisens for en periode. Avhengig av omstendighetene og lover om en gitt jurisdiksjon, kan forbrytelsen av kjøring uten gyldig førerkort defineres som en lisensiert sjåfør som unnlater å bringe sin lisens med ham mens du kjører, noen som ikke har en lisens kjører et kjøretøy, eller drift av en bil av noen som førerens € ™ s lisens har blitt suspendert av myndighetene.

Mange steder, kjøre bil på offentlig vei krever lisensstatusen. En person som ønsker å kjøre må få en lisens, vanligvis fra en offentlig etat som har spesialisert seg på lisens biler og sjåfører. I USA, enkelte statlige etater anta denne lisensierings funksjon og er ofte kjent som en Department of Motor Vehicles (DMV) eller noe lignende. En førerens € ™ s lisens er vanligvis bare utstedes til personer som oppfyller lokale kjøre aldersgrense og som har bestått både skriftlig eksamen og en faktisk førerprøve.

Hele USA og i mange andre land, er drivere forventes å bære sine lisenser med dem når de kjører. De er også forventet å vise sin lisens til rettshåndhevelse offiserer på forespørsel. Hvis en person disker uten å ha henne lisens tilgjengelig, kan dette anses som kjøring uten gyldig førerkort og resultat i noen form for straff for sjåføren. Sjåfører som kjører biler eller andre kjøretøyer uten å holde en lisens kan stå overfor stivere straffer enn sjåføren som rett og slett glemmer sin lisens hjemme. Spesielt hvis det kombineres med andre kjøre brudd, kan denne formen for kjøring uten gyldig førerkort resultere i mer alvorlige straffer enn de for lisensierte førere som rett og slett glemmer sin lisens hjemme.

En vanlig straff for kjøring brudd er suspensjon eller tilbakekall av førerens € ™ s lisens. For mange mennesker, er denne straffen spesielt vanskelig og ødeleggende, så det er mange mennesker som bor på steder der kjøring er nødvendig for å få til sitt arbeid, butikker og steder av underholdning. Hvis en person stasjoner når hans lisens er suspendert, kan suspensjonen forlenges, kan den enkelte ansiktet fengsel, og i noen tilfeller kan førerens € ™ s lisens bli permanent tilbakekalles.

  • De fanget kjøring uten gyldig førerkort kan motta et sitat.
  • Noen kjøre brudd kan medføre tilbakekall av en persons førerens € ™ s lisens.
  • Fengsel er en mulig konsekvens av kjøring uten gyldig førerkort.