Hva er kognitiv nevrovitenskap?

December 4  by Eliza

Kognitiv nevrovitenskap er et tverrfaglig studie av menneskelig kognisjon. Forskere i faget ser på de psykologiske, beregningsorientert, og biologiske mekanismer som har en innvirkning på menneskelig tanke, eller erkjennelse. Mange grener av vitenskapen, inkludert kognitiv psykologi, nevrovitenskap, psycho, psykofysikk, og nevrobiologi er integrert i studiet av kognitiv nevrovitenskap, som har som mål å forstå hvordan mennesker tenker og oppfører seg, og hvorfor.

I tillegg til å innlemme forskning fra en rekke disipliner, kognitiv nevrovitenskap bruker også en god del av teknologi for å studere menneskelig kognisjon. Avanserte hjernen imaging systemer brukes til å få en dypere kunnskap om arbeidsdeling i hjernen, for eksempel. Studiet av genetikk spiller også en viktig rolle, som forskerne forsøke å forstå potensielle genetiske koblinger til atferd og gjennom prosesser. I tillegg forskerne gjennomføre kontrollerte studier innenfor og utenfor laboratoriet for å lære mer om hvordan folk tenker.

Flere store universiteter vert sizable kognitiv nevrovitenskap avdelinger, tegning fakultetet fra en rekke andre avdelinger. Studentene er i stand til å engasjere seg i cutting edge forskning ved hjelp av utmerkede fasiliteter, og det lille samfunnet oppmuntrer publisering og deling av informasjon. Studentene kommer fra et bredt utvalg av bakgrunner, som omfatter en rekke interesser i faget.

Røttene til kognitiv nevrovitenskap kan finnes i flere vitenskapelige disipliner, men gjennombruddet forskning begynte å skje i 1860, når leger anerkjente at ulike deler av hjernen hadde ulike funksjoner. Dette førte til et ønske om å lære mer om "black box" av hjernen, sammen med nervesystemet generelt. Det antas at menneskets kognitive prosesser, for eksempel oppmerksomhet, læring, hukommelse, utvikling, språk, følelser, beslutningstaking, og problemløsning, er alle relatert til biologiske mekanismer.

Hjernen er en svært dårlig forstått organ, men mer informasjon blir samlet om det hele tiden, takket være innsatsen til forskere i disipliner som kognitiv nevrovitenskap. Til tross for omfattende studie, kompleksiteten av hjernen gjør at mennesker kan aldri fullt ut forstå prosessene bak sin oppførsel. Imidlertid kan funnene fra dette feltet bidra til å illustrere hvorfor noen mennesker har problemer med læring, eller hvorfor andre har problemer med å demonstrere empati.

Forstå det biologiske grunnlaget for menneskelig atferd gjennom kognitiv nevrovitenskap innebærer at leger har potensial til å hjelpe pasienter med atferds forhold. Det har allerede ført til viktige utvikling i behandlingen av depresjon og læringsforstyrrelser, så vel som en dypere generell forståelse av det menneskelige sinn.

  • Fremskritt i avbildning av hjernen har hjulpet leger og forskere helle mer om kognisjon.
  • Cognition tillater mennesker å lære nye ferdigheter, som å spille et instrument eller å lære å lese musikk.
  • Kognitiv nevrovitenskap har ført til utviklingen i behandling av depresjon.