Hva er konfliktrådsmegling?

February 21  by Eliza

Konfliktrådsmegling er en prosess der et offer for en forbrytelse er lov til å konfrontere gjerningsmannen i en støttende atmosfære tilrettelagt av en trenet megler. Under meklingen, både offeret og gjerningsmannen har mulighet til å snakke med hverandre om kriminalitet. Ofrene, eller i noen tilfeller medlemmer av offerets familie, kan informere en lovbryter om konsekvensene de led som følge av å bli utsatt. De er også tilbudt muligheten til å søke svar fra lovbryteren om lovbryteren beslutning om å begå forbrytelsen. Lovbrytere tilbys også muligheten til å forklare kriminalitet og dens innvirkning på sitt eget liv og i noen tilfeller kan være i stand til å yte erstatning til offeret eller offerets familie, noe som kan bli en del av overtrederens straffeutmålingen.

For mange ofre for kriminalitet eller familier til ofre for kriminalitet, kan nedfall offer være betydelig. Ofrene og deres familier kan føle seg hjelpeløs, frustrert, og sårbar. Tilhengerne av konfliktrådsmegling hevder at prosessen med å bringe ofre for kriminalitet og lovbrytere sammen tilbyr ofre en sjanse til å gjenvinne en viss kontroll over sine liv etter ødeleggelsene som mobbing kan føre til. Disse talsmenn opprettholde også at lovbrytere ha nytte av å bli holdt ansvarlig for sin kriminalitet ved selve offeret snarere enn av representanter for rettssystemet. Prosessen kan også gi mer direkte erstatning til et offer, som han kanskje ikke ellers får hvis lovbryteren er bare dømt til fengsel eller pålagt å betale bøter til retten.

Selve prosessen med konfliktrådsmegling kan variere fra jurisdiksjon samt retningslinjer i organisasjonen som gir mekling tjenester. I mange tilfeller vil både offer og overgriper være forberedt på mekling økten ved å være i stand til å snakke med en megler eller, i noen tilfeller, en forbrytelse offer talsmann om prosessen før selve møtet. Både offer og overgriper kan få lov til å ta med støttespillere, for eksempel familiemedlemmer eller ektefeller, i økten. Mekleren kan da spørre offeret til å lese et offer innvirkning uttalelse eller bare forklare virkningen av kriminalitet og dens etterspill til lovbryteren.

Etter at gjerningsmannen har en sjanse til å snakke til offeret og svare offerets spørsmål, kan begge parter velger å jobbe ut et program for restitusjon der lovbryteren kan tilby noen form for kompensasjon til offeret. Avhengig av jurisdiksjon regler om konfliktrådsmegling, kan restitusjonsavtalen legges frem for dommeren som presiderer over lovbryteren sak. Hvis dommeren er enig, restitusjon avgjøres mellom offer og overgriper kan være inkludert i straffen utstedt av dommeren under straffeutmålingen.