Hva er konsekvensene av en historie Utkastelse?

October 27  by Eliza

Det finnes en rekke mulige konsekvenser for noen med en historie med utkastelse på hans eller hennes rekord eller kreditt rapporten. Ett av de store spørsmålene som kan komme opp for noen er en manglende evne til å finne et sted som vil leie ham eller henne en leilighet. Selv om han eller hun kan finne en leilighet, kan grunneier kreve et større innskudd eller kreve leietaker har en co-signer for leiligheten. Å ha en tidligere utkastelse kan også skade en persons € ™ s kreditt-rapporten, og slik at han eller hun kan finne problemer med å få kredittkort eller finne arbeid.

En historie om utkastelse kommer vanligvis om på grunn av at noen blir kastet ut fra en leilighet eller annen leid bolig på grunn av en av en rekke saker. Utkastelse kan skje på grunn av manglende betaling leie, et brudd på vilkårene i leieavtalen, eller et avslag fra noen til å fraflytte en leid eiendom etter utløpet av en leieavtale. Avhengig av innholdet av en persons € ™ s utkastelse historie, kan de potensielle konsekvensene variere ganske mye i alvorlighetsgrad. Mens utkastelse kan ikke lovlig tillate en person å fullstendig nekte noen en utleie mulighet, kan det sikkert endre personligheten € ™ s valgbarhet for fremtidig utleie.

Noen med en historie med utkastelse på hans eller hennes posten vil alltid ønske å være ærlig om det når man diskuterer en mulig operasjon mulighet. Hvis noen lyver om å ha en utkastelse, og en bakgrunnssjekk viser at han eller hun gjør en utkastelse, deretter en eiendom eier er godt innenfor sine rettigheter til å nekte en leietaker på grunn av uriktige fremstillingen på en leie søknad. Avhengig rettferdige Leie lover i en region, som har en utkastelse kan ikke være nok til å utelukke noen fra fremtidig utleie, men det kan sikkert gjøre utleie vanskeligere.

Mange grunneiere kan kreve noen med en historie med utkastelse betale en større depositum før du flytter inn i en leilighet. Eieren kan også kreve en co-signataren eller samboer som har en bedre kreditt rapporten og ikke har en historie med utkastelse. Alle disse faktorene kan gjøre det langt vanskeligere for noen som har blitt kastet ut for å finne en ny leie bolig. Siden en utkastelse kan ha en negativ innvirkning på en persons € ™ s kredittverdighet, kan utkastelse også påvirke andre muligheter.

Noen med dårlig kreditt kan ikke være i stand til å lease en ny bil eller motta kredittkort. Enkelte arbeidsgivere vil også kjøre en bakgrunnsrapport og sjekke en persons € ™ s kredittvurdering før ansettelse, spesielt hvis jobben ville inkludere sikkerhet eller penger håndtering. Politiet ofte ikke vil ansette noen med en svært dårlig kredittvurdering fordi økonomiske problemer kan indikere en kandidat som kan være mer sannsynlig å akseptere en bestikkelse eller på annen måte ta penger ulovlig.

  • En person som har en historie med utkastelse kan bli pålagt å betale et større depositum enn personer som ikke har en slik historie.
  • Utkastelse kan oppstå på grunn av manglende betaling leie.