Hva er Konseptuell vitenskap?

March 28  by Eliza

Konseptuelle vitenskap er forståelsen av de grunnleggende ideer som ligger til grunn for vitenskapelig tenkning. Disse ideene er bygget på mer avansert vitenskapelig forskning og utdanning for å involvere stadig mer abstrakt og kompleks tanke. Lærere som arbeider med naturfag ofte legger vekt på begreps vitenskap å gi studentene verktøy de kan bruke hele livet, selv om de ikke forfølge karrierer i realfag. Dette feltet er også et tema av interesse for filosofer, historikere og andre som er interessert i naturen av vitenskapelig tenkning og forespørsel.

Prosessuelle vitenskap, derimot, introduserer folk til bestemte metoder og eksperimenter. Elevene trenger å forstå begrepene for å bruke dem til prosedyrer, og ikke dra nytte av forskning og eksperimenter hvis de ikke forstå de underliggende ideene. For eksempel kan en lærer ønsker elevene å eksperimentere med voksende planter i ulike forhold, en prosessuell aktivitet. Først må studentene forstå de grunnleggende om plantebiologi og emner som fotosyntese, den konseptuelle vitenskap som forklarer hvorfor eksperimentet ville bli utført.

Instruktører kan introdusere studentene til konseptuell vitenskap på et svært tidlig alder. Lærere kan demonstrere at mange ting rundt om i klasserommet og nabolaget er forankret i vitenskap, og kan gi informasjon som oppfordrer studenter til å søke mer kunnskap. Emner som vær, for eksempel, kan bli diskutert i en vitenskapelig sammenheng for å lære elevene om meteorologi og saksbehandlings forskere utføre for å forutsi og utforske værforhold. Denne kunnskapen kan utvides på som elevene utforske kjemi, fysikk, og mer avanserte emner.

Forstå begreper er en viktig del av læringen i humaniora samt realfag. Studenter med en grundig innføring i begreps vitenskapen kan lære å anvende begreper til nye temaer av interesse, og kan være i stand til å tenke mer teoretisk og abstrakt. Dette kan være kritisk for nytenkning i klasserom miljøer, hvor elevene trenger for å være i stand til å sette sammen byggeklossene i kunnskap for å avansere med hell i naturfag. En vekt på begreps vitenskap gir verktøy for å gjøre dette.

Noen høyskoler og universiteter har konseptuelle vitenskap avdelinger som utforsker opprinnelsen til vitenskapelig tenkning og filosofien bak historiske og moderne tilnærminger til vitenskap. Disse programmene ser på de grunnleggende ideene bak vitenskapelig forskning og utforske nye måter å utvide på dem. Forstå vitenskapelig filosofi kan hjelpe forskerne å forstå retningen forskning kan ta i fremtiden. Det kan også være viktig for etikkomiteer og tilbakevirkende vurderinger av forskning og vitenskapelige holdninger, for å forstå hvordan folk tenkte om vitenskap og hvorfor de forsto verden på den måten som de gjorde.

  • Noen høyskoler og universiteter har konseptuelle vitenskap avdelinger.