Hva er konstruktiv oppsigelse?

May 22  by Eliza

Konstruktiv oppsigelse er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en situasjon hvor en arbeidstaker har forlatt sin jobb på grunn av arbeidsgivers ulovlig atferd eller handlinger. I en situasjon der en arbeidsgiver nekter å endre eller korrigere ulovlig eller ulovlig atferd, kan arbeidstaker ha noe annet valg enn å forlate arbeidet som arbeidsgiver er brudd hans eller hennes kontrakt, noe som gjør jobben teknisk ugyldig. Det finnes omfattende regler og forskrifter om konstruktiv oppsigelse; de som vurderer å forlate en jobb under denne lov kan ønske å ta kontakt med en advokat for å sikre at prosessen er lovlig og gyldig i regionen.

Når en person signerer en arbeidskontrakt, er han eller hun godtar å overholde selskapets regler, utføre bestemte oppgaver av en jobb, og godtar vilkårene for kompensasjon. Det er viktig å huske at, akkurat som en ansatt er ansvarlig for å holde seg til vilkårene i kontrakten, så er arbeidsgiver ansvarlig for å følge reglene, betaler lønn, og overholde lover og retningslinjer. Konstruktiv oppsigelse er vanligvis et resultat av en arbeidsgiver nekter å holde seg til hans eller hennes side av avtalen, og dermed potensielt oppheve kontrakten.

Det er mange grunner til en ansatt kan fratrer etter konstruktiv oppsigelse lover. Hvis en arbeidsgiver nekter å betale lønn eller plutselig senker ulovlig lønn, trakasserer ansatte i en seksuell, fysisk eller verbal måte, forbyr opptjent ferie, eller saboterer ansattes arbeid, kan han eller hun føre til konstruktiv oppsigelse av ansatte. Andre brudd inkluderer å nekte å gi trygge arbeidsforhold, og tvinger en plutselig endring av jobb timer og plassering, eller feilaktig anklage en ansatt av uredelighet.

Selv lover kan variere, kan konstruktiv oppsigelse vanligvis brukes på ett brudd på en kontrakt eller en serie av brudd, selv om noen domstoler kreve at en ansatt forlater hans eller hennes jobb innenfor en kort tidsramme på den nyeste brudd. Ellers kan det argumenteres for at den ansatte var tilfreds med å bo i jobb under arbeidsgivers urettferdige forhold og var ikke motivert av et bestemt kontraktsbrudd.

Konstruktiv oppsigelse søksmål kan resultere i høye skader hvis bevist. I enkelte områder kan arbeidsgivere bli tvunget til å betale lønn til de ansatte og kompensere for den ansattes tap av penger mens du søker etter en ny jobb. Noen domstoler kan pålegge skyldig arbeidsgivere til å betale advokatutgifter for saksøker, samt en erstatning for emosjonelle plager, samt straffe skader ment kun for å straffe en arbeidsgiver for å oppføre ulovlig. Siden selskapet kan holdes ansvarlig for disse skadene, noen ansatte som har bidratt til etableringen av en ulovlig situasjon også stå en god sjanse for å bli oppsagt.

Siden lover om tillatte omstendigheter og frister variere, er det ekstremt viktig å få juridisk bistand når du planlegger en konstruktiv oppsigelse søksmål eller slåss mot en. Siden det er så mange gråsoner hvor konkrete bevis ikke er mulig, er det også viktig å få dokumentasjon på alt som kan bidra til å bevise eller motbevise en sak. Håndteringen av en konstruktiv oppsigelse dress kan være vanskelig for alle involverte, forårsaker følelser av bitterhet, frustrasjon, og til og med depresjon. Noen juridiske eksperter foreslår å besøke en rådgiver for å hjelpe avtale med de plagsomme problemene rundt denne type rettssak.