Hva er Koordinere papir?

November 3  by Eliza

Koordinere papir, også kalt millimeterpapir, er en type papir som er trykt med linjer som utgjør en bæresystem. Disse gittere kan arrangeres på en rekke forskjellige måter, blant annet i kartesiske, polare og logaritmiske koordinatsystemer. Mange bransjer benytter seg av koordinere papir, inkludert engineering, arkitektur og business. Millimeterpapir er spesielt nyttig for å plotte en visuell representasjon av matematiske data og for skalering design.

Den vanligste typen av koordinat papir er papir trykt med en enkel, jevnt fordelte rutenett. Dette kalles den kartesiske koordinatsystem og ble utviklet av Rene Descartes, en matematiker og filosof av det syttende århundre. Ved å isolere to separate retninger, en langs en horisontal, eller X-aksen, og en langs en vertikal, eller Y-aksen, kan kartesiske koordinater benyttes for å lokalisere steder på et kart eller en kurve. Sentrum av en av disse tabeller er gitt sted (0,0) og derfra, kan retning langs enten X- eller Y-aksen måles i enten positive eller negative tall.

En annen type av koordinat papir, som ofte brukes i calculus, er polar koordinat papir. I dette systemet, er koordinatene målt ved en pointâ € ™ s avstand fra den faste sentrum av koordinatsystemet, eller opprinnelsen, og målet på vinkelen dannet ved å tegne en stråle mellom opprinnelse og poenget. Dette systemet er spesielt nyttig når man vil studere kurver og spiraler. Det er også mulig å studere kurver med bilateral symmetri på et bipolart system, i hvilket det er to faste punkter, eller fokus.

I logaritmisk koordinatsystem papir, er linjer trukket på et gitter på samme måte som det kartesiske koordinatsystem. Forskjellen i logaritmisk papir er at avstanden mellom linjene er ikke den samme i hvert tilfelle, men er definert gjennom en matematisk funksjon som kalles en logaritme. Selv om det er mange logaritmer brukt for å lage disse gittere, en av de mest vanlige er en hvor avstanden mellom disse linjene reduseres til det halve for suksessiv hver linje.

Alle disse typene koordinere papir er mest brukt i bransjer som omhandler matematiske data, inkludert engineering, arkitektur og business. I disse bransjene, er det ofte nyttig å skape visuelle representasjoner av talldata, i form av grafer, som gir koordinere papir andre navn, millimeterpapir. Koordinere papir kan også brukes i kunst når bryte opp et stort bilde i små komponenter. Dette er spesielt nyttig når du skalerer bildene.