Hva er kravene for helgenstatus?

December 8  by Eliza

For å bli kanonisert som helgen, er en perfekt track record ikke nødvendig (eller mulig). Derfor blir syndfri er ikke på listen. Så, hva som kreves for helgenstatus?

  • To etterprøvpostmortem mirakler

    Merk: Canonization (helgenstatus) krever to mirakler, mens saligkårings (velsignet) krever bare en.

  • Bevis for å ha ledet et eksemplarisk liv i godhet og dyd verdig imitasjon, etter å ha dødd en heroisk død (martyrdom), eller etter å ha gjennomgått en større konvertering av hjertet hvor en tidligere umoralsk liv er forlatt og erstattet av en av utestående hellighet

Formelt erklært hellige blir valgt til slutt av paven, men først etter en grundig undersøkelse av livet, skrifter, og arven fra helgen kandidat. Ingen stein er igjen unturned. Vitnesbyrd fra vitner og sakkyndige, fysiske bevis, og hele livet til personen er undersøkt med fine detaljer. Hver skjelett i skapet er tatt ut, og alt skittentøy sett på - hvis det er noen, er det.