Hva er kristen meditasjon?

November 24  by Eliza

Kristen meditasjon er en type fokusert refleksjon og bønn utført av medlemmer av den kristne tro, enten alene eller i en gruppe. Slik meditasjon er ofte rettet mot å utvikle og styrke et personlig forhold til Gud gjennom bevisst kontemplasjon av bestemte aspekter av kristen tro. Noen typer kristen meditasjon er primært basert i stille bønn og refleksjon om ens liv og ens tilknytning til Gud. Andre metoder kan være noe mer strukturert og involverer intens fokus på et bestemt passasje fra Bibelen eller på en spesiell bønn. Mens kristne oppfordres til å engasjere seg i en slik meditasjon hele liturgiske år, er det noen spesielle tider, for eksempel fastetiden, hvor en sterkere vektlegging plasseres på refleksjon og meditasjon.

Mye av kristen meditasjon er en uformell, men viktig del av vanlig kristen bønn. Kristne er forventet å reflektere over Guds kjærlighet og Guds vilje, med sikte på å utvikle en bedre forståelse av og en tettere forbindelse til Gud. De er også forventet å reflektere over sitt eget liv, inkludert sine synder og mangler, for å finne ut hvordan de kan bli nærmere Gud. Deltagelse i slike meditative praksis gjør kristne til større grad å samle sine egne liv med Guds vilje. Kristen meditasjon er i stor grad basert på å utvikle større enhet mellom Gud og den enkelte gjennom fokusert kontemplasjon på begge.

Noen former for kristen meditasjon er mer strukturert og kan være basert på enten en person eller institusjonelle plan eller tidsplan for meditasjon. Man kan, for eksempel, meditere på bestemte bønner eller bibelvers hver dag. Mange velger å følge bønnebøker som inkluderer daglige emner som å meditere. Det er enda noen lydprogrammer som er ment å lede folk inn i en dypt avslappet og kontemplativ tilstand og for å gi spesielle emner for refleksjon. Slike programmer kan være nyttig ved å gi mennesker med ulike aspekter av deres trosretninger og lever for å vurdere.

Mens kristne oppfordres til å engasjere seg i kristen meditasjon på en jevnlig basis gjennom hele året, er det spesifikke tider når meditasjon anses å være spesielt viktig. Lent og Advent, i særdeleshet, er tider når folk oppfordres til å meditere på sine relasjoner med Gud. I fastetiden, er folk ofte oppfordret til å meditere på Jesu offer og på sitt eget liv og synder, og å forsøke å innrette seg tettere med Gud. I adventstiden, kristen meditasjon fokuserer ofte på Jesu fødsel og på å forberede seg for den endelige kommer Jesus.

  • Kristen meditasjon er en type fokusert meditasjon og bønn praktisert av mennesker i den kristne tro.
  • Kristen meditasjon innebærer vurderer spesielle aspekter ved tro.
  • I fastetiden, er folk oppfordret til å meditere på Jesu offer, og på sitt eget liv og synder.
  • Lent er observert av mange kristne som en tid for refleksjon og meditasjon frem til påske.