Hva er kulturell psykologi?

December 9  by Eliza

Kulturell psykologi, noen ganger også referert til som ethnopsychology, er et tverrfaglig fagområde som bringer sammen de fagområdene psykologi og antropologi. Som en disiplin, utforsker kulturelle psykologi forholdet mellom sinn og kultur. Den undersøker slike spørsmål som hvordan kultur er påvirket av tankene og hvordan sinnet er også formet av kultur. Noen av de brede emner studert i kulturpsykologi inkluderer følelser, identitet, barns utvikling, sosial atferd og familie, samt andre sosiale relasjoner.

Disiplin av kulturell psykologi markerer et avvik fra den generelle akademiske studier av menneskelig psykologi. Tradisjonelt har innen psykologi noe marginalisert kulturens rolle som en faktor i psykologiske prosesser. I stedet har det fokusert på å definere og etablere universelle psykologiske prinsipper som vil være gjeldende for alle mennesker i alle samfunn. Generelt sett har psykologisk forskning ikke vært i stand til å reprodusere resultatene fra studier gjort i vestlige kultur laboratorier i ikke-vestlige innstillinger. En av de viktigste formålene med forskning innen kulturpsykologi, som en konsekvens, er å ha data fra ulike kulturer informere grunnleggende psykologiske teorier, slik at de kan bli bedre på å forklare all menneskelig atferd snarere enn eneste observert i vestlige kulturer.

Sinn og kultur blir sett på som uatskillelige i kulturpsykologi, mens generell psykologi ser kultur som noe beslektet med bakgrunnsstøy. En kulturell psykolog forutsetter at psykologiske teorier utviklet i en kultur er, på det meste, begrenset anvendbarhet til andre kulturer. I utgangspunktet er det ingen universelle lover som regulerer hvordan hjernen fungerer. Kulturell psykologi er en disiplin som er rettet mot å utvide psykologisk forskning utover industri vestlige kulturer og gjør den relevant for ikke-vestlige samfunn.

Innen kulturpsykologi kan deles inn i tre hoved skoler tanke om menneskelig psykologi. En skole er den symbolske teori skolen, og det dominerer feltet. Denne tilnærmingen ser menneskelig psykologi som dannes av kollektive begreper og symboler som enkeltpersoner har jobbet sammen, over tid, for å utvikle seg i en kultur.

En annen skole med tanke er aktivitetsteori, som ser psykologien som grunnlag i praktiske kulturelle aktiviteter. Disse hverdagslige kulturelle aktiviteter er ansett som den viktigste kulturelle innflytelse på menneskelig psykologi. Den individualistisk teori er den tredje og siste skole tenkt å dukke opp i faget. Denne tilnærmingen ser individer som å være kreativ og selektiv i hvilke aspekter av den kulturen de velger å assimilere eller adoptere. Enkeltpersoner, da, utøve en viss innflytelse over sin psykologi.

  • Påvirke kulturelle aktiviteter er undersøkt av kulturelle psykologer.
  • Kulturell psykologi undersøker hvordan en persons kultur påvirker deres sosiale relasjoner.