Hva er kvalitative Instruments?

March 1  by Eliza

Kvalitative instrumentene brukes i unders kvalitativ forskning. Denne type forskning er forskjellig fra kvantitative undersøkelser fordi forskeren er en stor del av prosessen, og kan bli betraktet som en av de kvalitative instrumenter. Andre typer kvalitative instrumenter inkluderer fokusgrupper, intervjuer og dokumentanalyse. I tillegg er beretninger benyttet samt observasjon av forskeren i felten. Dataene blir analysert ved hjelp av forskjellige metoder for å frembringe informasjon som foreligger i form av ord eller bilder, og kan bli kodet for videre analyse.

Forskeren regnes som en av de store kvalitative virkemidler i denne type forskning, som han eller hun er en stor del av prosessen. Når forskeren gjennomfører et intervju eller observerer en fest, er han eller hun som påvirker og blir involvert i situasjonen. Dette er forskjellig fra kvantitativ forskning som tar sikte på å være objektiv i stedet for subjektive ved å benytte virkemidler som er normert på tidligere populasjoner. En kvalitativ forsker generelt utvikler de spørsmålene som han eller hun ber før studien starter, som er målet i kvalitativ forskning er å få et personlig blikk på motivet, eller fag, som studeres.

Intervjuer er ofte viktige virkemidler i kvalitativ forskning, og de kan gjøres i både strukturerte og ustrukturerte måter. Strukturerte intervjuer inkludere et sett med spørsmål som forskeren har formulert på forhånd. Ustrukturerte intervjuer tillate forskeren og under bare snakke med hverandre og dele informasjon i en uformell atmosfære. Fokusgrupper brukes til å få en gruppe snakker om et bestemt emne, mens medlemmene er under observasjon. Dette er et nyttig instrument hvis en forsker ønsker å få mer enn én persons ideer på en gang, eller å se samspillet blant medlemmer av gruppen.

En annen av de store kvalitative instrumenter er felt observasjon, som er gjort av forskeren når motivet er i en tilsynelatende normal setting. For eksempel kan et barn leker med leker eller andre barn bli observert med et videokamera og innholdet analysert på et senere tidspunkt. Fortelling er et annet instrument som ofte brukes, noe som gjør at motivet for å fortelle en historie eller skrive noe ned at han eller hun gir til forskeren. Dette gjør at motivet for å formidle informasjon helt i hans eller hennes egne ord som kan analyseres senere for temaer eller trender. Analyse av gamle videoer og objekter kan også benyttes som kvalitative instrumenter.