Hva er kvaliteten på inntjeningen?

January 8  by Eliza

Kvaliteten på inntjeningen er et begrep som beskriver hvordan inntektene blir oppfattet eller gjenkjent. Ideen er å ikke bare ta hensyn til den totale mengden av inntjening, men forstå hvordan disse inntektene ble realisert. Generelt kan denne type skillet bidra til å identifisere om inntjeningen skyldes høyere salgsvolum, eller hvis inntektene skyldes justeringer som er gjort for inflasjon eller som et resultat av noen form for regnskap strategi.

Når kvaliteten på inntjeningen skyldes en økning i salgsvolumet generert av et selskap som også resulterer i en økt kontantstrøm, er kvaliteten identifisert som høy kvalitet. Det samme gjelder dersom selskapet øker fortjenesten ved å finne måter å redusere produksjonskostnadene samtidig opprettholde samme nivå på produksjon og salgsvolum. I begge scenarier, er selskapet i stand til å forbedre bunnlinjen, og dermed er sterkere fra et finansielt synspunkt.

Kvaliteten på inntjeningen kan også gjenspeile situasjoner der noen type utenfor faktor har påvirket innholdet i companyâ € ™ s inntjening. Endringer i den generelle økonomien er en av de vanligste faktorene som er relatert til dette aspektet ved å kvalifisere arten av inntektene. Spesielt vil inflasjonen har noen innvirkning, ved at mens inflasjonen kan drive opp prisene for hver solgte enhet, er det en god sjanse for at det faktiske antall solgte enheter vil avta. Dette kan skape en oppfatning der selskapet ser ut til å tjene mer, når det faktisk er det å måtte absorbere høyere produksjonskostnader og selge færre enheter.

Regnskapsmetoder kan også påvirke kvaliteten på inntjeningen. Ved hjelp av god regnskapsskikk, er det mulig å noen ganger forsterke de positive sidene ved kontantstrømmen situasjon, og skaper en oppfatning at selskapet er i bedre økonomisk stand enn det egentlig er. Dette er noen ganger administreres av understating kontantstrøm i gode år, og reservere det ekstra å gjelde under et år når salget er av. Mens lovlig i mange deler av verden, kan denne type cookie jar regnskap være noe misvisende for investorer, og dermed skape urealistiske forhåpninger for den fremtidige utviklingen av virksomheten.

Forståelsen av kvaliteten på inntjeningen kan hjelpe selskapene har et bedre bilde av deres sanne fiskal verdt. I en situasjon hvor selskapet viser tilsynelatende sterk inntjening, er det en god sjanse for at aksjer på lager utstedt av selskapet vil øke i verdi. Hvis denne styrken skyldes økt salg eller reduksjon i produksjonskostnader, er prisøkningen på aksjen berettiget. Skulle de sterke inntjeningen skyldes inflasjon eller til noen form for regnskap prosessen, kan aksjene bli overvurdert, en situasjon som kan føre til problemer for virksomheten på et senere punkt.