Hva er kvantitativ Fluorescens?

May 13  by Eliza

Kvantitativ fluorescens er utstillingen av strålingen som sendes ut i et eksemplar. Ved hjelp av bildeteknologi, kan en forsker samle informasjon om prøven og bruke den til å lære mer om sin struktur eller funksjon. Denne fremgangsmåten er vanligvis brukes i biologien for å studere de enkelte celler og hele organismer. Det krever tilgang til et laboratorium som inneholder mikros utstyr og kameraer av passende følsomhet. Eksempler på bildene fra denne form for analyse kan sees i lærebøker og artikler, sammen med drøftelser av data oppnådd.

Eksemplarer forberedt for mikroskop bildebehandling kan farges med fluorescerende tags, som proteiner som festes til bestemte strukturer i cellen. Når disse kodene er sett gjennom et kamera i de rette forholdene, de lyser opp. Bare observere belysning kan gi viktig informasjon for forskeren. For eksempel kan en immunolog på jakt etter spor av et spesifikt antistoff bruke en kode for å identifisere den. Dette er et eksempel på kvalitativ fluorescens, der belysningen gir generell informasjon om kvalitetene til prøven.

I målinger av kvantitativ fluorescens, samler forskeren spesifikke, målbare informasjon. Dette kan innbefatte data om den nøyaktige intensiteten til lyset. Videre behandling av prøven kan tilby muligheter for avansert bildebehandling teknikker som Fluorescent Recovery Etter fotobleking (FRAP), som gir informasjon om bevegelsen av strukturer inne prøver. Alle disse kvantitative fluorescens teknikker kan gi ny innsikt i hva en struktur er, hvordan den fungerer, og hva den inneholder.

Presisjonsutstyr er nødvendig for denne type arbeid. Eventuelle fluorescerende behandlinger lagt til et eksemplar må være nøye forberedt slik at de merke de ønskede strukturer og ingenting annet. Utstyret må være hensiktsmessig følsom, og kalibrert for å bekrefte det er å plukke opp nøyaktig informasjon. Hvis detektoren i et digitalt kamera er slått av, for eksempel, kan det mislykkes å samle fluorescens i enkelte deler av prøven, eller kan generere en falsk avlesning. I begge tilfeller vil dataene være feil.

Patologilaboratorier kan bruke kvantitative fluorescens for evaluering av noen eksemplarer. Denne teknikken er også mye brukt i forskning. Noen svært slående bilder kan utvikles med hjelp av fluorescerende koder for å skille ut strukturer som nerver eller spesifikke proteiner. I tillegg til å være visuelt bemerkelsesverdig, kan bildene inneholder en mengde informasjon for forskere med evnen til å lese dem. Det er mulig å analysere kvantitative fluorescens bilder med avanserte dataprogrammer for å utvinne mer data og generere meningsfulle resultater.