Hva er kvantitative indikatorer?

November 2  by Eliza

Når du utfører en statistisk eller forretningsanalyse, er både kvalitative og kvantitative faktorer vurderes. Kvantitative indikatorer er de som objektivt kan måles. De kan inneholde salgstall, utgifter data og kundetilfredshet, blant annet. De skiller seg fra kvalitative indikatorer, som primært er anekdotiske og kan ikke være spesielt målt. Mens begge typer gi levedyktig informasjon, de kvantitative indikatorene generelt gi de mest brukbare data fordi harde tall er lett å forstå og å sammenligne.

Kvantitative indikatorer kan uttrykkes på en rekke måter, avhengig av dataene som er involvert og dets bruk. Disse kan omfatte hele tall, desimaltall, forholdstall, brøker, prosenter og pengeverdier - kvantitative faktorer kan alltid bli uttrykt som et tall. Kvalitative indikatorer, på den annen side, er uttrykt enten som uavhengige uttalelser eller som relative begreper som "god", "bedre", og "best".

Avhengig av typen av analyse utført, kan et selskap vurdere mange forskjellige typer av kvantitative indikatorer. For eksempel, hvis et selskap ønsker å vite hvorvidt de lykkes økonomisk, kan det vurdere årlige salgsdata og årlige utgifter. Det kan også være lurt å se på gjennomsnittlig fortjeneste per salg, og det totale antall klienter. Dersom, på den annen side, er selskapet opptatt av kundetilfredshet, kan det i stedet vurdere antall kundeklager, antall gjenta kjøpere, antall henvisninger og antall avkastning.

En av de viktigste fordelene med kvantitative indikatorer er at de er enkle å sammenligne. Et selskap kan bruke dataene for å sammenligne et bestemt indikator over en tidsperiode, f.eks. Ved å sammenligne månedlige salgsdata i løpet av et år eller sammenligne år-over-år salgsdata, for eksempel, kan det lett se om det øker salget. Det kan også sammenligne sine tall til de av en konkurrent.

I virksomheten, er det et stort antall bruksområder for data sanket fra kvantitative indikatorer. I tillegg til at et selskap til å spore generelle forbedringer eller avtar, kan de brukes til å vurdere effektiviteten av ansatte, avdelinger, programmer, prosjekter eller tiltak. Kvantitative data er også ofte ansett av potensielle investorer og kreditorer.

Næringslivet er ikke de eneste segmentene som benytter kvantitative indikatorer. De spiller også viktige roller i de fleste fag og i science-relaterte bransjer, for eksempel legemidler og medisin. Forskning og resultatene fra eksperimentet også ofte registrert som kvantifiserbare data, slik at fremdriften kan være tydelig og effektivt målt.