Hva er Lease Buyout lån?

May 29  by Eliza

Leieavtalen buyout lån er lån som er utvidet til forbrukere for den uttrykkelige hensikt å betale ut en leieforpliktelse. Lån av denne typen er ofte brukt av folk som har en leid bil og ønsker å påta seg fullt eierskap av den bilen når leieavtalen har nådd sin forfallsdato. Vanligvis vil lease buyout lån gjøre bruk av den kjøpte eiendelen som sikkerhet for gjelden, men i enkelte tilfeller buyout lån kan forlenges som usikret gjeld dersom långiver anser debitor til å være en spesielt god kredittrisiko.

Med auto finansiering, er muligheten til leasing ofte en utmerket tilnærming. Kjøpere er i stand til å lease en bil for en bestemt tidsperiode, noe som gjør en månedlig betaling som ofte er konkurransedyktig med å lage bil betalinger på et lån. På slutten av leieperioden, har kjøperen muligheten til å returnere den leide bilen til eieren, eller å kjøpe bilen direkte til en redusert pris. Når kjøperen velger å utøve denne andre alternativet, ved hjelp av et lån for en leieavtale buyout er vanligvis en god idé.

En av de viktigste fordelene med leieavtalen buyout lån er at bruk av denne tilnærmingen for å kjøpe en leieavtale betyr at forbrukeren ikke trenger å dyppe i besparelser eller likvidere andre eiendeler for å komme opp med den endelige betalingen. Siden den endelige kjøpesummen av den leide bilen er normalt under dagens markedsverdi, långivere vanligvis strekker svært konkurransedyktige priser for leie buyout lån. I noen tilfeller vil lånet betalinger være betydelig mindre enn de tidligere leiebetalinger, slik at skyldneren å faktisk ha litt mer penger hver måned for å vie til andre budsjettposter.

Det finnes situasjoner der leieavtalen buyout lån brukes til å hindre forbrukeren fra å pådra seg straffer og avgifter som følge av en manglende evne til å opprettholde den leide bilen i henhold til vilkårene i leieavtalen. I de fleste tilfeller er disse begrepene kreve at kjørelengde for kjøretøyet holdes under et visst beløp for varigheten av leieavtalen, og at bilen opprettholdes i form av regelmessige tune-ups og generelt vedlikehold. Når vedlikeholdet ikke forekommer, kan de vurderte straffer være ganske alvorlig. Ved å velge å bruke en buyout lån til å kjøpe bilen direkte, får forbrukeren til å holde bilen, noe som eliminerer behovet for å erstatte den med en annen eller nyere modell, og unngår å pådra seg straff.

  • Lease buyout lån kan brukes til å kjøpe en leaset bilen på slutten av leieperioden.
  • Når det gjelder finansiering av en ny bil, kan muligheten til leasing være attraktive.