Hva er Ledelse Due Diligence?

April 4  by Eliza

I næringslivet, refererer due diligence å undersøke alle områder av en organisasjon før du godkjenner en viktig transaksjon eller fusjon. Ledelse due diligence, også noen ganger kalt lederevaluering, refererer spesielt til å vurdere ledergruppen eller lag som vil bli involvert. Det er viktig å sikre at ledere ikke bare har en lovende banerekord på suksess, men vil også passe godt sammen med andre medlemmer av den nye ledergruppen for å kunne lede endring organisasjon.

Gjennomføring av forvaltningen due diligence er spesielt relevant når to eller flere organisasjoner er i ferd med å integrere på noen måte. Denne integreringen kan være i form av en fusjon, oppkjøp, eller rett og slett et dypere samarbeid i form av å håndtere en forsyningskjede. Uansett hva den spesifikke omstendigheter, først må det bestemmes om ledere og deres prosedyrer kan blande med hell.

Nye strategiske mål ofte er et fokus på ledelse due diligence. Mens en leder kan ha vært svært vellykket i en tidligere utøvende rolle, kanskje en stor endring i organisasjonens målsetninger mener at hans eller hennes evner er ikke lenger så relevant for en utøvende funksjon og kan tjene organisasjonen bedre i en ny posisjon. I mange tilfeller, fusjoner nødvendig et stort antall endringer i form av ledelse titler og jobb roller, og kan også innebære forvaltning nedbemanning.

I tillegg er det ikke bare ferdigheter og metoder for spesielle ledere som er tatt hensyn til i denne typen vurderinger. Hele en organisasjons nåværende ledelseskultur og metodikk er også analysert. Ulike organisasjoner kan håndtere viktig juridisk, human resource, produksjon, markedsføring og finansielle forhold ganske tydelig. I en fusjon, er det viktig å forstå hvordan det fungerer forvaltning for tiden på tvers av alle avdelinger i begge organisasjonene for å finne ut om - og hvordan - de to kunne integrere.

Ledelse due diligence kan være en delikat oppgave. Organisasjoner, eller folk i dem, er ofte resistente mot eller mistenkelig i endring, og dette er kanskje spesielt sant når endringene er knyttet til organisatorisk lederskap. Folk blitt vant til en bestemt måte å gjøre ting på og utvikle lojalitet til bestemte ledere. Det er viktig å veie verdien av å gjøre en gitt endring mot eventuelle avbrudd eller dårlig følelse det kan forårsake. Målet med forvaltningen due diligence er å vurdere den praktiske av harmonisering ledelse og å finne måter å koble tidligere separate organisasjoner under en sammenhengende ny ledelsesstruktur.

  • Due diligence refererer til forske alle områder av en organisasjon før du godkjenner en viktig transaksjon eller fusjon.