Hva er ledelsens ansvar forsikring?

February 26  by Eliza

Forsikring er ofte ment å beskytte verdiene og interessene til kundene. Ikke eksklusivt til personlige behov, er forsikring også en sannsynlig del av virksomheter og bedrifter. Ledelse ansvarsforsikring er en helhetlig politikk som beskytter shareholdersâ € ™ investeringer og selskapets eiendeler fra søksmål. Aksen av direktører og offiserer ansvar, for eksempel, beskytter de ansatte fra beskyldninger om vanstyre, mens ansettelsespraksis ansvar sikringstiltak mot arbeidsplassen krav. Forretnings erstatningsrett og tillitsforhold ansvar er sannsynlig å være et viktig element i politikken for å beskytte mot påstander om sivile urett og mishandling av employeesâ € ™ fordeler planer hhv.

Ledelse ansvarsforsikring er ofte en kollektiv politikk som inkluderer direktører og offiserer (D & O), ansettelsespraksis og tillitsforhold ansvar dekning. Sluttresultatet er en helhetlig plan som beskytter privateide selskaper og offentlige selskaper fra vanlige juridiske påstander. Ikke bare er styremedlemmer ivaretas fra ansvar de kan personlig pådra seg i beslutninger, men selskapet er også beskyttet. Dette betyr en companyâ € ™ s eiendeler og ownersâ € ™ løsøre kan ikke søkes som belønning for straffe skader i et sivilt søksmål.

Omfanget av forsikring som kreves for en bedrift er ofte betydelig. I tillegg til eiendom og generell forpliktelse, må styret også vokte seg mot vanstyre påstander ofte om investeringsfond eller unnlatelse av å utføre instruksjoner. Dermed under paraplyen av ledelse ansvarsforsikring er D & O ansvarsforsikring. Denne planen ivaretar styremedlemmer og ledere fra sivil dress dommer og juridiske forsvars kostnader forbundet med søksmål. Private, offentlige og ideelle organisasjoner som settes sammen et styre sannsynlig trenger denne politikken på grunn av økende eksponering med spredte grupper av ledelse.

Ansettelsespraksis ansvar er et annet område der ledere og direktører er ofte sårbare. Denne politikken, ofte inneholdt i ledelsen ansvarsforsikring plan, gir beskyttelse mot påstander hevdet av tidligere, nåværende eller potensielle ansatte. Blant de vanligste av disse påstandene er diskriminering, særlig med hensyn til opphør av arbeidsforholdet eller vegring mot å ansette. Sysselsetting ansvar også beskytter mot påstander om seksuell trakassering, uformelle prosedyrer og urettmessig unnlatelse av å fremme.

I tillegg til påstander om vanstyre og dårlig praksis, styremedlemmer og tillitsvalgte kan også være gjenstand for påstander om sivile urett, eller forretnings erstatningsrett, om companyâ € ™ s reelle og immaterielle eiendeler. Uriktig fremstilling, for eksempel, er en type svindel der en av companyâ € ™ s offiserer kan forfalske informasjon for å indusere eller fraråde en annen person til å handle. Kan en viktig funksjon i forvaltningen ansvar forsikring dermed være business tort dekning. Dette er sannsynlig å ivareta styremedlemmer og ledere mot slike påstander som de for å ha forfalsket informasjon for å skaffe nye kontraktsforhold.

Mange bedrifts erstatningsrett eksisterer, inkludert de som gjelder betrodd forhold. En tillitsforhold er en person som er ansvarlig for å handle i de beste interessene til en annen person. Tillitsforhold ansvarsforsikring ofte beskytter en companyâ € ™ s offiser som har beslutningsmyndighet over eller bistår i administrasjonen av et fordelsprogram, som medisinsk forsikring eller en pensjonisttilværelse konto. Uten denne dekningen, kan offiseren holdes ansvarlig for tap for fordelsprogram påløper på grunn av påståtte feil eller brudd på plikter.

Det er viktig å merke seg at ledelsen ansvarsforsikring er ikke synonymt med feil og utelatelser politikk. Sistnevnte refererer til produktets ytelse feil og forsømmelser i stedet for rollene og pliktene til offiserer. Et økende antall bedriftsledere og investorer foretrekker bevis på D & O forsikring for å beskytte sine interesser. De samme fagfolk kan også be om at et selskap opprettholde sysselsetting praksis ansvar dekning. På denne måten kan en ledelse ansvar politikken oppfyller kravene til aksjonærene og også beskytte selskapet mot økonomisk tap.

  • Sysselsetting ansvarsforsikring dekker seksuell trakassering krav.