Hva er log-normal fordeling?

August 21  by Eliza

Log-normal fordeling er et begrep som brukes i sannsynlighetsteori og relaterte matematikk. Det refererer til sannsynlighetsfordelingen av en variabel med en normalfordelt logaritme. Det er noen ganger også kalt Galton distribusjon.

En normal fordeling for en variabel kalles også en gaussisk fordeling. Det er en god indikator på sannsynligheten for at benytter en klynge av resultatene rundt en midlere gjennomsnitt. Ideer som "Bell-kurven" er også basert på normalfordeling, og brukes i mange forskjellige typer statistiske studier.

En log-normal fordeling som sies å være nyttige for en rekke uavhengige variabler med positive verdier. Denne type beregning er nyttig, for eksempel i økonomiske modeller hvor variabler må multipliseres eller eksponentielt anslått, eller i vitenskapelige studier inkludert skiftende forhold.

Studiet av en log-normal fordeling kan bruke både mener og median gjennomsnitt. Det kan også være relatert til funksjoner som en sannsynlighetstetthetsfunksjonen, som søker å analysere sin formasjon, og en kumulativ fordelingsfunksjon. Statistikere som bruker slike sannsynlighetsteorier dra nytte av ulike ligninger for å lære mer om hva disse anslagene mener.

Selv om normalfordelingen er tilskrevet Carl Friedrich Guass, en tysk vitenskapsmann som var aktiv i mange vitenskapelige felt, historikere faktisk kreditere Abraham de Moivre med "oppfinnelse" av denne teknikken. De Moivre, en fransk matematiker, var en samtidig av Isaac Newton som var kjent for sine bidrag til trigonometri og andre typer matematikk. Historien om matematikk viser hvordan fremtidige ingeniører og matematikere bygget på den banebrytende innsats av disse tidlige tenkere for å kunne søke sitt arbeid til ulike bruksområder.

I disse dager, bransjeeksperter rapporterer at log-normal fordeling er ofte nyttig for modellering av potensiell svikt av en fysisk enhet under belastninger. Ingeniører bruker log-normal fordeling, samt en annen populær metode som kalles Weibull fordeling, for å vurdere feilsannsynligheter. Disse to typer sannsynlighets verktøy er ofte inkludert i bransjespesifikk programvare for prediktiv modellering.

Log-normal fordeling er også nyttig i andre studier at noe anrop biologiske eller organiske. For eksempel har forskere vist at fortynningen av en væske til et annet har en tendens til å følge log-normal distribusjon mønstre. De samme mønstrene er tydelig i andre organiske hendelser som falming av en lyskilde. Dette gjør log-normal fordeling verdifulle i studier av "menneskelig og økologisk risikovurdering" og andre lignende sysler, ifølge ekspert forskere som bruker log-normal distribusjoner omfattende.

  • Log-normal fordeling er et begrep som brukes i sannsynlighetsteori og relaterte matematikk.