Hva er Medical Billing og Coding Compliance?

January 24  by Eliza

Compliance - det er en så alvorlig ord til en medisinsk Biller eller koder, og med god grunn. Når folk i helsevesenet snakke om overholdelse av helsepersonell, de mener at et kontor eller individ har satt opp et program for å kjøre praksis i henhold til forskrift fastsatt av USA Office of Inspector General (OIG).

Regelverket er utformet for å hindre svindel og misbruk av helsepersonell, og som en medisinsk Biller eller koder, må du gjøre deg kjent med det grunnleggende etterlevelse.

Ikke bare må du følge regler for hvordan man skal behandle og fakturerer krav, men du må også følge reglene om taushetsplikt av helseinformasjon. Du kan takke noe som kalles helseforsikring bærbarhet og Accountability Act (HIPAA) for innstillingen baren for etterlevelse.

Denne loven ble vedtatt av Kongressen i 1996 og er noen ganger kalt Privacy Rule. Den etablerte den første nasjonale standard for bruk og offentliggjøring av helseinformasjon og garantier visse rettigheter til personer med hensyn til sine helsetjenester.

HIPAA skisserer hvordan enkelte enheter (helseplan, clearinghouse eller helsepersonell, for eksempel) kan bruke eller avsløre personlig helseinformasjon, eller PHI. I tillegg, i henhold til HIPAA, pasienter må gis adgang til deres journaler.