Hva er menneskesmugling?

February 22  by Eliza

Folk smugling er en av de forbrytelsene som omhandler ulovlig bevegelse av personer. Det innebærer vanligvis ulovlige tjenester der folk hjelper andre til ulovlig krysse internasjonale grenser. I slike tilfeller, folk som ordne transport og de som transporteres er skyldig i straffbare handlinger. Disse handlingene oppstår vanligvis når folk fra fattige land ønsker å gå inn rikere land eller når folk flykter problemer som krig eller fattigdom.

Å forstå folk smugling, er det viktig å forstå forskjellen mellom denne kriminalitet og menneskehandel. Saken de to forbrytelser har til felles er at folk er ofte transporteres i en fordekt måte. Ellers blir de forbrytelsene atskilt med samtykke fra de involverte. Menneskehandel innebærer generelt folk blir flyttet mot sin vilje, under tvang, eller under falske forutsetninger.

Folk smugling involverer folk som blir kunder av ulovlige tjenester. Når folk blir smuglet, de er klar over at de vil bli flyttet til et annet land. I de fleste tilfeller, folk som blir transportert betale for slike tjenester. De er også generelt klar over at måten vil de krysser internasjonale grenser er ulovlig.

En av grunnene til at folk smugling er ulovlig er fordi det bryter utlendingsrett. Når folk blir smuglet, kan de ikke ha identifisere dokumenter som kreves ved reiser til utlandet. De er heller ikke sannsynlig at de har fått eller betalt de rette myndigheter for visum som tillater transitt gjennom eller opphold i et annet land.

Siden folk som transporteres er klar over at de omgå loven, hvis de blir tatt, kan de bli siktet for forbrytelser. Dersom folk som tilbyr eller utfører slike tjenester blir tatt, kan de også bli siktet for forbrytelser. Selv om disse personene kan bli fanget eller arrestert av lokale myndigheter, forbrytelsene de har begått er generelt føderale forbrytelser. Folk som er skyldig i menneskesmugling eller blir smuglet kan bli fengslet i landene der de er fanget. Etter soning, er de sannsynligvis til å bli sendt tilbake til sine hjemland.

Det er mange utfordringer i å håndtere mennesker smugling. Forhindre at problemet er ofte vanskelig, siden mange grenser er porøs og folk kan krysse på mange uovervåket poeng. Det finnes også mange måter som folk forsøker denne type smugling. Disse inkluderer gjemmer enkeltpersoner i containere som er bærer andre varer og plassere folk i hemmelige rom av kjøretøy som har lov til å krysse grenser.

Avskrekke de som kan vurdere å bli smuglet kan være vanskelig fordi mange av disse personene kan føle at de har ingenting å tape. Mange forsøk på å gå inn fremmede land i denne måte mange ganger. Noen ganger når de blir tatt, myndigheter har vanskeligheter retur dem fordi de ikke har med deg noe dokumentasjon for å avsløre hvor de er fra.

  • Menneskesmugling ofte fører til arrestasjon.
  • Folk har blitt smuglet inn store containere.
  • Coyotes bruker en rekke teknikker for å smugle ulovlige innvandrere over grensen fra Mexico til USA, inkludert gjemmer dem i lastebiler.