Hva Er Mental Status Examination?

October 20  by Eliza

En mental status eksamen (MSE) er en type psykiatrisk evaluering. Den brukes til å bestemme en patientâ € ™ s sinnstilstand gjennom bruk av observasjon og en rekke spørsmål. En psykiater stiller spørsmål og observerer hvordan pasienten synes i utgangspunktet og samtidig gi svar på spørsmål om symptomer. Den patientâ € ™ s nåværende sinnstilstand fastsettes basert på hvordan han eller hun ser ut, oppfører seg, og hva slags holdning han eller hun viser. Humør, tale, og aspekter ved tanken er også måles.

For å kunne diagnostisere psykiske problemer, psykiatere må stole på mer enn en patientâ € ™ s psykiatrisk historie. I motsetning til en Mini Mental Status som raskt skjermer for demens, er en mental status eksamen mer detaljert. Den kombinerer psykologiske tester for å fastslå symptomer en pasient med en psykiatrisk historie opplevelser. Målet er å samle så mye informasjon som mulig for å få riktig diagnose for riktig behandling.

En av de første sidene av en mental status eksamen en psykiater skal måle er patientâ € ™ s fysiske utseende. Vekt, alder og høyde er bestemt, og visse typer utseende kan foreslå ulike psykiske problemer. Odd eller lyse klær valg kan foreslå pasienten lider av mani, mens skitne eller uryddig klær kan foreslå depresjon. Pasienter som viser ukarakteristiske endringer i deres utseende kan lider av en personlighetsforstyrrelse, og tegn på avhengighet tyder på at pasienten kan være i ferd med å selvmedisinering for å håndtere psykiske problemer.

Den patientâ € ™ s holdning under en mental status eksamen er et annet aspekt som psykiatere observere. Hver patientâ € ™ s omstendigheter påvirke hans eller hennes holdning til klinisk vurdering og klinikeren utfører undersøkelsen. Pasienter kan være samarbeidsvillig, lite samarbeidsvillig, og selv fiendtlige. Psykiatere kan bruke disse reaksjonene å bestemme hva diagnosen kan være.

En mental status eksamen vurderer også humør, tale, og aspekter ved tanken en pasient har. Mood bestemmes av hvordan en pasient reagerer og hvordan han eller hun svarer på spørsmål om symptomer. Basert på disse kriteriene, kan en psykiater faktor i dagens humør av pasienten med hans eller hennes symptomer for å stille en diagnose. For eksempel kan en pasient som ikke kan beskrive en stemning i hans eller hennes egne ord lider av aleksitymi.

Tankeprosess og innhold er viktige aspekter ved en mental tilstand eksamen. Psykiatere må forstå hvordan en person behandler informasjon og nøyaktig hva hans eller hennes tankeprosesser innebærer. Mer spesifikt, psykiatere se etter forekomsten av vrangforestillinger, fobier, tvangstanker og. I tillegg, er intensiteten av innholdet viktig. Intensiteten spiller en stor rolle i å bestemme alvorlighetsgraden av en mental sak.

  • Fysiske utseende er en av de første apsects av en mental status eksamen.
  • Tegn på avhengighet tyder på at en pasient kan prøve å få selvmedisinering for å håndtere psykiske problemer.
  • Mental status eksamener er mer detaljert med et mål om å fullt ut forstå en persons mentale tilstand.
  • En psykiater kan administrere en mental status eksamen for å diagnostisere psykiske problemer.
  • En mental status eksamen vurderer humør, tale og aspekter ved tanken på at en pasient har.