Hva er Middle Management?

November 27  by Eliza

Mellomledere består av noen lag av ledere i en organisasjon som fungerer som en buffer mellom toppledelsen og ikke-ledelse arbeidere. Disse ledere omfatter en rekke titler og roller, men har mange felles oppgaver. En mellomleder er funnet i nesten alle deler av virksomheten, herunder hvit-krage arbeidsplasser, fabrikker, regjering og servicenæringen. Mange ganger, innebærer midten ledelsens jobb å håndtere strømmen av informasjon både fra ledelsen til arbeiderne og fra arbeiderne opp til medlemmene av den andre ledere.

Mellomledere kan holde en meget bestemt nisje i en organisasjon, for eksempel en regnskapssjef som overvåker en gruppe av lavere regnskapsførere og rapporter til en eier. Det kan også være mer bred, for eksempel en leder som overvåker alle avdelinger og rapporterer til en sjef. I større organisasjoner er det også kan være flere lag med mellomledere, noe som betyr at en mellomleder er i en kommandokjede som krever ham eller henne til å rapportere til en mellomleder på et høyere nivå.

Det primære ansvaret for mellomledere er å holde organisasjonen fremover og gjøre en fortjeneste slik at medlemmer av toppledelsen kan fokusere på større beslutninger om budsjetter, mål og visjon. Opprettholde produktiviteten er et stort ansvar for mellomledere og, ofte, er produktivitets standarder satt av toppledelsen. Opprettholde medarbeidertilfredshet er en annen plikt til mellomledere, noe som betyr at mellomledere må arbeide med misfornøyde arbeidstakere til å løse problemer og belønne hardt arbeid og suksess å holde medlemmer av arbeidsstyrken lykkelig. En mellomleder må også hjelpe nye medarbeidere og ledere forstår sine ansvarsområder. En leder må forstå alle jobbene under dem, hva som forventes av dem jobber og hvordan du rapporterer riktig til øverste ledelse.

Kommunikasjon er ofte det største ansvaret for medlemmer av mellomledere. Oftest når nye mål, tiltak eller regler er skapt av ledelsen, de er gått til mellomlederen for distribusjon til arbeiderne. En mellomleder må tolke disse endringene og effektivt kommunisere dem til arbeiderne og svare på spørsmål som kan oppstå.

En mindre vanlig, men likevel viktig, rollen som en mellomleder kommuniserer informasjon i til den øverste ledelsen. Når arbeiderne er misfornøyd eller har forslag som ikke kan løses av mellomledere, er det at lederens ansvar å snakke med organisasjonens ledere. Mellomlederen må vite den riktige måten å nærme medlemmer av den øverste ledelsen til å uttrykke denne bekymringen.

  • Mellomledere består av noen lag av ledere i en organisasjon som fungerer som en buffer mellom toppledelsen og ikke-ledelse arbeidere.