Hva er minoritetsaksjonær rettigheter?

August 21  by Eliza

Minoritetsaksjonærrettigheter er den juridiske og i noen argumenter, moralske rettigheter som innehas av bestemte aksjonærer. I et privat selskap, vil de vanligvis være juniorpartnere. I et børsnotert selskap, kan de være enkeltaksjonærer eller, hvis de opprinnelige eierne av selskapet beholdt minst 51% av selskapet ved flotasjon, kan det bety alle medlemmer av de offentlige holding aksjer. Begrepet minoritetsaksjonærrettigheter innebærer anerkjennelse av det faktum at aksjonærene har en eierandel i selskapet, selv om de kunne bli outvoted på noen problem.

Den juridiske stilling om minoritetsaksjonærrettigheter varierer fra stat til stat og fra land til land. Det er generelle prinsipper som gjelder i de fleste jurisdiksjoner. I USA er disse prinsippene ofte betraktet sedvanerett, som betyr domstolene vil holde dem til å gjelde selv om de ikke vises i bestemte statlige lover.

En av de viktigste prinsippene for minoritetsaksjonærrettigheter i forbindelse med et privat selskap er at de fleste aksjonærene generelt bør opptre i beste interesse for et selskap. Dette kan overstyre det faktum at en majoritetseier, eller flere aksjonærer opptrer sammen for å danne et flertall, kan stemme i favør av noen handling. Noen handlinger veldig tydelig kommer inn under denne kategorien, for eksempel en majoritetseier passerer en bevegelse som hele selskapets eiendeler overføres til ham personlig. Andre tiltak er mindre entydig, og i slike tilfeller kan rettighetene til minoritetsaksjonærer bare opprettholdes etter en langvarig og kostbar domstol kamp.

Et flertall aksjonær forsøker å enten brudd eller ignorere de grunnleggende reglene ned i etableringen av et selskap er normalt anses å ha krenket minoritetsaksjonærrettigheter. I USA, er disse reglene er kjent som vedtektene. Majoritetseiere er vanligvis også blokkert fra å forsøke å endre vedtektene på en måte som skader interessene til annen aksjonær, med mindre gjort med samtykke fra samtlige aksjeeiere.

Et annet eksempel på rettighetene til minoritetsaksjonær som gjelder i mange stater er retten til å inspisere relevante selskap dokumentasjon. Dette inkluderer selskapets regnskaper, kontrakter, salgskontrakter og andre papirer. Minoritetsaksjonærer bør vanligvis ikke tilgang til disse dokumentene slik at de kan sørge for at majoritetseiere opptre ansvarlig.

Mange av prinsippene for minoritetsaksjonærrettigheter gjelder for børsnoterte selskaper, samt private selskaper. Den praktiske anvendelsen av disse prinsippene kan være mer begrenset, skjønt. For eksempel kan et offentlig selskap nekter å gi aksjonærene tilgang til dokumenter utover det som må være offentlig tilgjengelig. Dette hindrer at en konkurrent fra å kjøpe en aksje i et selskap utelukkende for å få tilgang til konfidensiell og sensitiv informasjon.

  • Et derivat handling er et søksmål fra aksjonærer i et selskap på vegne av selskapet selv.