Hva er Modulation?

December 29  by Eliza

Modulasjon er middelet som et signal på noen type er inngått og gjennomført av et elektronisk signal bærer. Innenfor rammen av modulasjon, kan den type signal eller informasjon som er ført inn i og båret av den elektriske eller optiske signalbærer variere, avhengig av konfigurasjonen av bæreren og kilden. Ulike typer brukes med ulike typer kringkasting og kommunikasjon medier i dag.

Bruken av modulering har vært en del av teknologi helt siden elektrisitet ble utnyttet og brukt til kommunikasjonsformål. Et utmerket elementær eksempel har å gjøre med tidlig telegraf teknologi. Ved hjelp av hva var egentlig binærkode, ville telegraf videresende en melding som kunne tolkes på mottakersiden, dekodet, og presenteres for mottakeren. Denne formen grunnlag en mer eller mindre stabil type modulasjon som ikke øke eller avta under dette signalet.

Et annet vanlig eksempel har å gjøre med mottak av radiosendinger. Modulering bidrar til å definere hvilken type sendinger som er i bruk for generelle kringkastingsformål, samt mer fokuserte applikasjoner som skinke radioer. Amplitudemodulasjon (AM) beskriver en kringkastings situasjon hvor nivået av spenning som er båret på mellom vil variere merkbart over tid. Alle som lytter til AM radiostasjoner er vanligvis kjent med måten signaler synes å svekke om natten, og et klarere signal er vanskeligere å oppnå.

Frekvensmodulasjon (FM) er også ofte brukt for radiotransmisjoner. Forskjellen er at mengden av modulasjonen ikke varierer så dramatisk som med AM-sendinger, selv om det er en liten mengde finner sted. Fasemodulasjon er en tredje konfigurasjon som ofte vil medføre forsinkelser i overføringen og mottaket prosessen. Skinke radioer er et godt eksempel på denne korte men merkbar forsinkelse i overføringen.

Etter hvert som teknologien har fortsatt å avansere, og kommunikasjon har blitt mer omfattende og variert, har andre konstruksjoner av module dukket opp. Trådløs kommunikasjon og bruken av Internett har resultert i slike viktige signaleringsverktøy som multipleksing og modem modulasjon. Sammen med de mer vanlige former som er representert ved AM- og FM-sendinger, er det også noen anordninger som gjør bruk av det som er kjent som pulskodemodulering, som kan benyttes til å kode analoge og digitale signaler i et binært mønster.

  • Et eksempel på modulasjon er tidlig telegrafteknologi.