Hva er Moped Forsikring?

February 28  by Eliza

Moped forsikring er en forsikring utformet for å beskytte en moped eier fra risikoen for moped skade eller tap. Noen jurisdiksjoner krever at mopedeiere bære forsikring hvis de driver sine mopeder på offentlig vei. Andre steder, er moped forsikring valgfritt. Politikk kan gå så langt som å gi medisinsk hjelp til alle skadelidte i tilfelle av en storulykke, eller kan være så enkelt som å forsikre seg mot tyveri eller vær-relaterte skader. Selv der moped forsikring er nødvendig, eiere fortsatt har ganske mye valg når det gjelder å bygge sine forsikringer.

På mange måter er en moped litt mer enn en lav-drevet motorsykkel. Mopeder ofte ligner motorsykler, men de koster mindre, og vanligvis har en lavere utgangseffekt. Motoren forskyvning på en moped er slik at syklene kan sjelden topp 50 miles (80 kilometer) i timen. Selv moped design kan ligne en motorsykkel, er en moped ikke en motorsykkel type, og motorsykkel forsikring krav ikke gjelder generelt for mopeder.

Mopedister har ulike rettigheter avhengig av hvor de er. Noen steder er mopeder lov til å reise på en hvilken som helst offentlig vei, mens i andre er de tillatt på byens gater, men ikke på motorveier. Atter andre forby moped drift helt utenfor nabolag og bakgatene. Om forsikring er nødvendig, og hvis det er, hva slags dekning en moped eier må kjøpe, avhenger i første omgang på hvordan moped tillates å bli brukt.

Byer og lokale myndigheter vanligvis bare kreve forsikring for mopeder som brukes på offentlig vei. Målet for de fleste forsikringsselskaper mandater er sjåføren beskyttelse. Hvis en moped driver skulle forårsake en ulykke, vil den totale skadene han kunne føre, inkludert både eiendom og personskade, kan tenkes å koste mer enn han hadde råd til. En forsikring vil sikre at alle skadelidte er i stand til å gjenopprette for sine skader, samtidig som du beskytter den på-feil driver fra konkurs eller dyp finansiell forpliktelse.

Mesteparten av tiden, er forsikringsbehov sammen med lisenskravene. I disse jurisdiksjonene, må mopedeiere formelt registrere sine kjøretøy, få en lisens plate, og betale eventuelle nødvendige statlige lisensavgifter. Bevis på forsikring er vanligvis nødvendig på samme tid.

Hvis en moped ikke er drevet på byens gater eller hvis moped forsikring ikke er nødvendig, kan en moped eier velger ikke å kjøpe en omfattende medisinsk eller ulykke dekning politikk. Sannsynligheten for at en moped å være involvert i en multi-bilulykke reduseres betraktelig når mopeden er den eneste bilen på veien. Skade moped og erstatning, derimot, er nesten universelt ønsket.

Mopeder er små biler, og som sådan selv en mindre ulykke kan forårsake betydelig skade. Skaden kan i mange tilfeller koste mer å fikse enn mopeden er verdt. Selv en grunnleggende skade politikk vil beskytte en moped eier fra denne type tap. Mange moped forsikring planer også beskytte moped eiere fra miljøskader, som for eksempel rust, flom, eller uvanlig lave temperaturer. De fleste retningslinjer også erstatte eierne mot tyveri eller hærverk.

Utover det som er lovpålagt, er omfanget av moped dekning i stor grad et spørsmål om valg. Kostnaden for moped forsikring svinger basert på en hel rekke faktorer, inkludert plassering, driver alder, og forbi kjøring posten. Rabatter er vanligvis tilgjengelig for gode sjåfører og flere forsikringstakere. Noen forsikringsselskaper tilbyr også lav rente insentiver for mopeder som kvalifiserer som en drivstoffgjerrig "super økonomi kjøretøy", og andre tilbyr rabatter for mopedister som har avlagt godkjent moped sikkerhetskurs. De fleste selskaper som tilbyr kjøretøy forsikring tilbyr også moped forsikring, og politikk dekning materialer er vanligvis lett å skaffe.

  • Mange moped forsikring planer dekke skader påført i miljøkatastrofer som flom.
  • Mopedeiere kan være nødvendig for å få moped forsikring når du bruker bilen på offentlig vei.