Hva Er narkotika R & D?

January 9  by Eliza

Narkotika R & D refererer til forskning og utvikling av nye legemidler i vitenskapelige laboratorier og kliniske settinger. For å bli masse markedsføres, må et legemiddel være mye forsket på og testet for å bestemme dens effektivitet, sikkerhet, bivirkninger og mulige komplikasjoner. Mange fagfolk er involvert med narkotika R & D, blant kjemikere og biologer, forsknings pharmacologists, psykologer, leger, offentlige tjenestemenn og detaljhandel farmasøyter.

De første stadiene av narkotika R & D oppstå i laboratoriet, hvor forskere driver innledende undersøkelser om ulike kjemikalier som kan være nyttige i kampen mot bakterielle infeksjoner, betennelser, virus eller kreft. Kjemikere, mikrobiologer, og pharmacologists eksperiment ved å kombinere ulike typer kjemikalier og teste effektiviteten på laboratoriet vev, blod og væskeprøver som inneholder kreft eller sykdommer. De bruker strenge retningslinjer og ansette vitenskapelig metodikk for å sikre at resultatene er nøyaktige og pålitelige. Forskere forsøke å forutse og minimalisere de potensielle negative bivirkninger av nye stoffer ved å justere konsentrasjonen av forskjellige kjemiske komponenter.

Når et legemiddel har vist seg effektive i et laboratorium setting, er det vanligvis produsert i et stort nok antall til å bli testet på et utvalg av mennesker. Forsknings psykologer og pharmacologists satt opp omfattende kliniske studier, hvor de administrerer stoffet til noen deltakere og placebo til andre. De fleste studier understreker viktigheten av dobbeltblinde studier, der er klar over hvem som mottar før etter testperioden er ferdig verken forskerne eller deltagerne. Dobbeltblinde forskningsmetoder er avgjørende for å sikre objektive, vitenskapelig nøyaktige analyser av stoffets effektivitet.

I de fleste tilfeller den kliniske testfasen av narkotika R & D tar måneder eller år å fullføre. Legemidler må gis til flere ulike utvalgsgrupper og resultatene kritisk gransket for å få en detaljert forståelse av risiko og fordeler involvert. De fleste land har statlige organisasjoner som forskning resultater fra kliniske tester og gjøre den endelige avgjørelsen om hvorvidt et legemiddel er godkjent til å være masse produsert og markedsført for publikum.

Drug FoU fortsetter selv etter at et medikament blir kommersielt tilgjengelig. Leger og farmasøyter som distribuerer et nytt legemiddel spør ofte pasienter for å sjekke inn og forklare sine resultater og bivirkninger. Noen stoffer er funnet å være farlig for personer med visse medisinske tilstander som ikke ble vurdert i tidligere kliniske tester. Når leger eller farmasøyter får negative rapporter, de videresende informasjon til helsemyndigheter som kan bestille undersøkelser, husker stoffet fra markedet, og insisterer på at ytterligere narkotika R & D bli gjennomført på produktet.

  • Farmasøyter som får negative tilbakemeldinger fra pasienter vil gi denne informasjonen videre til helsetjenester tjenestemenn.
  • Narkotika forskning og utvikling er utført på alle nye legemidler for effektivitet, sikkerhet, bivirkninger og komplikasjoner.
  • Utvikle og teste nye medikamenter krever grundig journalføring.
  • Leger og farmasøyter som distribuerer nye medikamenter ber ofte pasientene å sjekke inn og diskutere sine bivirkninger.