Hva er nasjonalinntekten regnskap?

October 31  by Eliza

Nasjonalinntekten regnskap viser til bokføring system som måler ytelsen til et lands samlede økonomiske aktiviteten. Økonomer vanligvis anslå økonomiske helse og aktivitetsnivå i økonomien, samt analysere hvordan et land tjener og bruker sine penger. Faktorer som brukes til å bestemme nasjonale inntektsnivå inkluderer brutto nasjonalprodukt, brutto nasjonalprodukt og brutto nasjonalinntekt.

Regjeringen bokføring system av nasjonalinntekten regnskap fokuserer ikke bare aktivitetsnivået i økonomien, men også på veksten i produktiviteten og verdien av varer i en bestemt tid, for eksempel kvartalsvis eller årlig. Målinger omfatter brutto nasjonalprodukt (BNP), tidligere kjent som brutto nasjonalinntekt, som analyserer dollar verdien av varer eller tjenester som brukes eller kjøpt av forbrukerne. Det refererer også til nasjonalinntekt per innbygger og kombinerer total verdi av varer og inntekt opptjent fra andre land, minus eventuelle utbetalinger til andre land. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er dollar verdien av varer og tjenester som produseres i et land.

For å beregne nasjonalinntekten, økonomer bruke spesifikke formler for å bestemme eller forutse et lands økonomiske resultater. For eksempel er brutto nasjonalprodukt beregnet gjennom formelen C + G + I + NX = BNP. "C" refererer til nasjonal forbruk, og "G" står for den totale mengden av offentlige utgifter. "I" i formelen refererer til den totale mengden av virksomheten investeringene i et bestemt land, mens "NX" er et land netto eksport minus total import.

Når factoring i brutto nasjonalprodukt i forhold til nasjonalinntekten, en matematisk formel som brukes til å bestemme et lands samlede produksjon er C + G + I + NX + NFP = BNP. I denne formelen "C" står for forbruk for elementer som mat og klær. "G" refererer til varer og tjenester som offentlige utgifter og offentlige lønninger. Virksomhet utgifter, inventar, og kapital identifiserer som "jeg" i formelen, mens "NX" refererer igjen til netto eksport minus total import. Til slutt, "NFP" indikerer inntekt opptjent fra å selge varer og tjenester til andre, minus mengden landet betaler til de andre landene.

Nasjonalinntekten regnskap samlet vurderer hvor godt et lands økonomi gjør ved å se på tallene knyttet til total virksomheten inntekter. Den analyserer også mengden av penger brukt av bedrifter og enkeltpersoner på forbruksvarer, salg og inntektsskatt. Nasjonalinntekten regnskap spor også lønninger som nasjonale og internasjonale arbeidere motta og sammenligner tallene mot den finansielle helsen til en økonomi.

  • Verdens flagg.