Hva er New Age åndelighet?

April 18  by Eliza

New Age åndelighet er et paraplybegrep som dekker flere ulike trossystemer. Det er noen generelle oppfatninger som vanligvis deles mellom disse systemene, men det er virkelig ikke en eneste tråd av New Age tro. Mange mennesker som identifiserer seg med New Age-bevegelsen også identifisere seg selv som utøvere av andre religioner, som hinduismen eller kristendommen. Noen ganger New Age bevegelsen er forbundet med visse selvhjelpsprogrammer, mens i andre situasjoner kan det være forbundet med synske evner eller reinkarnasjon.

Det er ingen spesiell hellig tekst knyttet til New Age åndelighet. Mange som faller inn i New Age kategorien tror på en gud, men ikke har en bestemt tro de bekjenner seg til. Noen New Age troende er også misfornøyde mennesker fra andre trosretninger som har vendt seg bort fra sine tidligere holdninger for en rekke årsaker. Totalt sett er New Age bevegelsen generelt økende i popularitet til tross for lidelse noen voldsom kritikk i den tidlige fasen av sin utvikling.

Kildene for New Age åndelighet er ofte forankret i svært gamle religiøse praksis, men selve bevegelsen ble populær på 1970-tallet. Det ble generelt sett på som en reaksjon mot de dominerende religionene i dag, og de fleste New Age troende er imot entall eksklusive naturer av mange religioner, fordi de tror at slike holdninger kan være splittende og sårende. De fleste New Age trossystemer lar sine brukere å innlemme religiøse ideer fra mange ulike kilder, og de vanligvis ikke tror på ekskluderende praksis.

Noen av de vanligste forestillinger i New Age åndelighet inkluderer reinkarnasjon, åndelig evolusjon, karma, og panteisme, som er troen på at alle ting i universet er aspekter av gud. Mange New Age utøvere tror også på ting som aura-tallet og kanalisering. Krystaller er ofte betraktet som hellige gjenstandene, og noen typer New Age åndelighet holde en tro på astrologi.

Nye Age trossystemer har ofte nære assosiasjoner med ukonvensjonelle healing metoder, som homeopati og akupunktur. Det er også ganske vanlig å se en blanding av åndelige tro med psykologi som en måte å helbrede sinnet sammen med sjelen. Faktisk er blanding av vitenskap med åndelighet et felles tema i New Age bevegelsen. For eksempel, mange New Age utøvere har veldig sterke åndelige tro forbundet med den naturlige verden, og de er ofte veldig tungt involvert i kampen mot global oppvarming.

  • New Age åndelighet er ofte knyttet til bruk av synske evner.