Hva er noen av egenskapene til Zero?

June 12  by Eliza

Zero er et fascinerende lite antall, og det har noen veldig karakteristiske egenskaper. Helt siden null ble oppfunnet, har matematikere kjempet for å definere det, og for å bruke det i sitt arbeid, med egenskapene til null blir ankom gjennom bruk av matematiske bevis som er ment å illustrere disse egenskapene på jobb. Selv med bevis for å støtte begrunnelsen bak noen av egenskapene til null, kan dette tallet være ganske glatt.

Folk har ikke alltid brukt null. En rå form av null som plassholder ser ut til å ha vært brukt av babylonske matematikere, men indiske matematikere er vanligvis kreditert med å komme opp med ideen om null som et tall, i stedet for bare en plassholder. Nesten umiddelbart, folk slet med å definere antall og lære hvordan det fungerte, og undersøkelser i egenskapene til null fikk ganske kompleks.

Tall kan klassifiseres som positiv eller negativ, avhengig av om de er større eller mindre enn null, men null selv er verken. Zero er også selv, noe som kommer som en overraskelse for noen mennesker når de lærer om egenskapene til null, da de ofte anta at det er enten oddetall eller utenfor den selv / odde dikotomi. Faktisk kunne omfattende matematikk brukes til å vise deg hvordan null er klassifisert som selv, men den enkleste måten å vise hvor null er enda er å tenke på hva som skjer når du har en flersifret nummer som ender i et partall. 1002 slutter i en 2, et partall, så det anses selv. På samme måte med 368, 426, og så videre. Tall som ender med null blir også behandlet som selv, illustrerer at null er seg selv enda.

Tilføyelsen eiendom Zero sier at å legge 0 til et tall ikke endre dette nummeret. 37 + 0 er lik 37, for eksempel. I multiplikasjon Eiendom Zero, matematikere oppgir at multiplisere et tall med null alltid ender i null: hvis du multipliserer seks appelsiner null ganger, ender du opp med noen appelsiner. Visse andre egenskaper til null må med addisjon og subtraksjon. Å subtrahere et positivt tall fra null ender i et negativt tall, og å subtrahere et negativt tall fra null ender i en positiv.

Zero har en annen egenskap som er kjent for alle som har forsøkt å dele et tall med null med en grafisk kalkulator. Divisjon med null er rett og slett ikke lov i matematikk, og hvis du prøver det, en kalkulator returnerer vanligvis meldingen "udefinert", "ikke lov", eller bare "feil". Indianerne faktisk prøvde veldig hardt for å bevise at du kan dele med null, men de var mislykket. Imidlertid kan du dele null av andre tall (selv om ikke med null), selv om resultatet er alltid 0. 0/6, for eksempel, er lik 0.

  • Helt siden null ble oppfunnet, har matematikere kjempet for å definere det, og for å bruke det i sitt arbeid.