Hva er noen effektive Deponering Teknikker?

February 6  by Eliza

Formålet med avsetning vil ofte diktere den type avsetningsteknikker som brukes. Hvis man håper å samle ukjent informasjon fra et vitne, kan teknikken være å bruke åpne spørsmål for å få ham eller henne snakke. Avleiringsteknikker beregnes og anvendes for å oppnå spesielle resultater. Noen ganger blir taus er en god teknikk. En lengre periode med stillhet kan skape ubehag og får folk til å snakke for å fylle opp at taushet. Lytt nøye så mye kan læres fra impulsive kommentarer.

Noen deponering teknikker er satt på plass lenge før spørsmålene er stilt eller vitnesbyrd er gitt, for eksempel bestemmer seg for innstillingen. Har man vil vitner å føle seg komfortabel og rolig? I så fall kan det være best å planlegge avsetning på sitt attorneyâ € ™ s kontor, en nøytral innstilling, eller til og med i sitt eget hjem. Noen advokater vil at folk skal føle seg litt ut av sitt rette element og ordne veldig formelle møter i sine egne kontorer for dette formålet.

Andre nyttige deponering teknikker inkluderer stille spørsmål i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Det ISNA € ™ t virkelig tilfeldig, som advokat har planlagt det på denne måten, men det virker sånn til vitnet. Vitnet vil forvente advokat for å spørre ting i en bestemt rekkefølge, slik den kronologiske rekkefølgen av hendelsene som fore. Også, det samme spørsmålet i to eller tre forskjellige måter kan være nyttig i å produsere mer nøyaktig svar. Denne metoden kan være nyttig når det synes et vitne prøver å holde noe tilbake eller ikke blir helt sannferdig.

Hvis man ikke ønsker vitnet å utdype et bestemt punkt, er det avsetnings teknikker for dette også. Advokaten kan bruke en rask brann stil av avhør som holder vitner av vakt og rushing å svare på neste spørsmål. Han eller hun kan også gå med klare, påpekte spørsmål som krever et ja eller nei svar. Hvis man vet den personen som blir avsatte har en flyktig personlighet og han eller hun ønsker at vises i retten, kan han eller hun bruke deponering som en slags generalprøve for rettssaken. En god metode er å bruke en rekke provoserende metoder for avhør for å finne den beste tilnærmingen for å få en stige ut av at vitne når advokat får ham eller henne på standen.

Det er veldig viktig å lære av noen svake ledd i tilfelle motparten vil presentere. Man kan velge ikke å avsløre slike svakheter, men i stedet for å bruke deponering teknikker som forårsaker vitner til ytterligere svekke saken. Det kan være mulig å gjøre et vitne innrømmer at han er usikker på hans versjon av hendelsene. På den annen side, å eksponere manglende troverdighet i den andre partyâ € ™ s vitner eller viser tegn være feil kan være nyttig også. Ved å gjøre føler dem de dona € ™ t har en sterk sak, advokat kan overtale opposisjonen å revurdere oppgjør tilbud.

  • Den type deponering brukes, avhenger av hva slags informasjon som må samles og hva målet må oppnås.
  • Deponering teknikker er vanligvis diskutert med et vitne på forhånd.