Hva er noncustodial Foreldrenes rettigheter?

November 27  by Eliza

Det er viktig for begge foreldre å forstå at, bortsett fra i sjeldne tilfeller, tenderer en noncustodial forelder å alltid ha noen rettigheter med hensyn til sitt barn. Disse kan ikke være konsekvent fra ett tilfelle til et annet, men. En noncustodial foreldrenes rettigheter kan gi ham like mye tid med barnet sitt som vaktmester, mens en annen persons rettigheter kan berettige ham bare til ukentlige tilsyn besøk. Andre vanlige typer noncustodial foreldrenes rettigheter kan omfatte tilgang til skole poster og lik beslutningsmyndighet med hensyn til medisinske avgjørelser for barnet.

Det faktum at en av foreldrene er forvalteren ikke generelt bety at hun har full myndighet over barnet. Det er bare i sjeldne tilfeller at en forelder er sannsynlig å bli helt utestengt fra sitt barn. En noncustodial foreldrenes rettigheter vil som regel alltid gi ham noen form for visitas. Mengden og forholdene er de faktorene som i stor grad kan variere. Rettskjennelser rett noen noncustodial foreldre til like mye tid med barnet som forvalteren har.

En noncustodial foreldrenes rettigheter normalt tillate ham en viss kommunikasjon med hans barn i tider når han ikke har visitas. Disse ordrene kan tillate samhandling på flere måter, for eksempel telefonsamtaler eller online videosamtaler. I tilfeller som disse, kan forvarings forelder ikke bestemme, for eksempel at som straff for barnets dårlig oppførsel å være jordet fra å bruke telefonen inneholder et forbud fra å snakke med sin far.

Noncustodial foreldrenes rettigheter generelt berettige ham til å få tilgang til visse typer informasjon om sitt barn. Han kan være i stand til å be om medisinske og skole poster og ha dem forklarte ham som de ville bli forklart til den andre forelderen. Han kan også ha rett til å bli informert om visse problemer som oppstår vedrørende sitt barn, for eksempel sykdom, ulykker, og atferdsmessige problemer. Noen rettskjennelser inkluderer beslutningsmyndighet blant noncustodial foreldrenes rettigheter. Dette krever vaktmester til å kommunisere med ham når valgene er gjort om et bredt spekter av saker, som å velge en skole eller et sted for tilbedelse eller godkjenner en medisinsk prosedyre.

En noncustodial foreldrenes rettigheter kan også omfatte myndighet til å kreve hans barn å holde seg innenfor en jurisdiksjon. Noen steder kan forvarings forelder flytte langt vekk eller forlate landet med barnet, og noncustodial forelder er hjelpeløs. Andre steder, men disse typer vedtak ikke bare krever samtykke fra noncustodial forelder, men det kan være nødvendig for ham å bli enige skriftlig.

Videre har en noncustodial forelder rett til å ha rettskjennelser håndheves. Bakgrunnen for en rettskjennelse er å gjøre visse bestemmelser juridisk bindende. Den eneste måten rettferdighet kan serveres er om enkeltpersoner er pålagt å følge. Avhengig av omstendighetene, kan samsvar håndheves av politiet eller ved å bringe saken inn for retten.

  • Noncustodial foreldre kan ikke ha avgjørende myndighet over sine barns oppdragelse.
  • Rettighetene til noncustodial forelder kan variere.
  • En noncustodial foreldrenes rettigheter kan omfatte myndighet til å kreve at barnet forbli innenfor en viss jurisdiksjon.
  • En noncustodial foreldrenes rettigheter vil vanligvis gi noen form for visitas.