Hva er Operational Due Diligence?

January 19  by Eliza

Operasjonell due diligence er en gjennomgang av en investering utført av en tredjepart for det formål å vurdere risiko og hjelpe investorer ta informerte beslutninger om sine investeringspraksis. Det er vanligvis ansatt med alternative investeringer som hedgefond, da disse investeringene er mindre utsatt for regulering. Uten regulatorer å holde et øye med praksis, investorer må vende seg til andre metoder for å overvåke sine investeringer og vurderer potensielle investeringsmuligheter.

I operasjonell due diligence, en agent for en investor eller en gruppe av investorer grundig vurderinger forhold knyttet til en investering. Agenten undersøker strukturen av investeringen administrasjon, sammen med praksis i form av regnskap og arbeidsmiljøet. Det tredje part kan inspisere uttalte eiendeler og gjeld, se inn i bakgrunnen av ledere, og bekrefter at investeringen er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Får en følelse for arbeidsmiljøet kan også være en del av arbeidet, som avslørende tegn på problemer noen ganger dukker opp i form av en fiendtlig eller ubehagelig kontor.

Denne informasjonen blir brukt til å generere en operasjonell due diligence rapport. Rapporten inneholder også en drøfting av identifiserte risikoer og kan sammenligne og kontrast risiko på tvers av ulike typer investeringsprodukter, eller la dette opp til investor. Rapporten inneholder detaljert informasjon om hvordan investeringen opererer og kan diskutere eventuelle bekymringer den som utarbeider rapporten har om investeringen, inkludert røde flagg som tyder på problemer som svindel.

En investor kan bruke en operasjonell due diligence rapport å ta avgjørelser om hvordan, når og hvor du skal investere. Vurderinger av dagens investeringer er viktig for investorer som ønsker å bekrefte at deres midler er trygge, og som ønsker den objektiv vurdering av en tredjepart på investeringsresultater. I form av potensielle investeringer, er grundig forskning vanligvis sterkeste så investorer kan gjøre de beste valgene for deres behov, og unngå unødvendig risiko.

Selskaper som tilbyr operative due diligence tjenester kan bli funnet i mange deler av verden. Ulike tilnærminger kan brukes under gjennomgangen. Investorer kan finne det nyttig å be om vareprøver og gjennomgang retningslinjer og metoder som brukes av flere selskaper før en beslutning om hvilket selskap de ønsker å bruke for en gjennomgang av en investering. Andre investorer kan også være i stand til å gi informasjon om det beste selskapet for vurderinger og inspeksjoner i sine erfaringer, som boks publikasjoner rettet mot investorer.

  • I operasjonell due diligence, en agent grundig vurderinger forhold knyttet til en investering.