Hva er opprinnelsen til uttrykket "Mind Your P og Q er"?

August 6  by Eliza

Uttrykket "pass dine P og Q er" brukes ofte for å minne folk om å være forsiktig, og å forbli på sitt beste atferd. Det ser ut til å ha dukket opp rundt 1600, og de eksakte opprinnelse er faktisk litt skummel. Det finnes en rekke teorier for å forklare røttene av idiom, selv om disse teoriene er av varierende grad av troverdighet. Til syvende og sist, historien bak denne setningen kan aldri virkelig bli kjent.

En av de mest sannsynlige teorier om "pass dine P og Q" er relatert til pints og Quarts servert på barer. Mange barer og puber tradisjonelt holdt styr på faner kunde på en stor skifer bord, og legger opp til P og Q er på slutten av kvelden. En smart kunde vil holde et øye på denne listen for å sikre at bartender ikke ble fudging tallene. Noen bartendere har også en teori om at baren ansatte kan ha blitt oppfordret til å passe sine P og Q-tallet, ved å holde styr på hvor mange drinker de utlevert i løpet av natten.

I denne forstand, ville man også trenger å være relativt edru å holde et skarpt øye. Denne nøkterne ville selvsagt resultere i en generelt bedre standard på oppførsel. Denne forklaringen for uttrykket er en av de mest allment akseptert, siden det virker som det mest rasjonelle.

Noen skrivere har antydet at begrepet kan være relatert til sats. Movable Type er kastet bakover slik at det vil bli skrevet ut på riktig måte, og små bokstaver P og Q er lett forveksles i den type sak, siden bokstavene er speilbilder av hverandre. Selvfølgelig, det samme kan sies om små bokstaver B og D's, og uttrykket er ikke "pass dine BS og D's."

Et lite barn som er å lære å lese og skrive kan også bli minnet på å "pass dine P og Q-tallet," som de små bokstaver kan forveksles. Denne forklaringen er også svak, men siden P og Q vises langt mindre vanlig enn B og D's skriftlig, og sikkert folk som er å lære hvordan å lese kunne forveksle disse brevene også. Videre har stave ting riktig ingen klar sammenheng med god oppførsel, og siden mange mennesker bruker begrepet i betydningen oppfører disse forklaringene både forlate noe å være ønsket.

Noen sier også at "pass dine P og Q" er en sjakk sikt, som i "tankene dine bønder og dronninger." Man skulle sikkert ønske å holde styr på både bønder og dronninger, som disse brikkene kan være avgjørende i et sjakkspill . Men det er ikke en klar og tydelig sammenheng mellom å spille sjakk godt og oppfører seg bra, så denne forklaringen virker litt svak.

  • "Tankene dine P og Q" er teori om å forholde seg til antall pints og Quarts servert på barer.
  • Noen mennesker koble uttrykket "pass dine P og Q er" til sjakk, som i "tankene dine bønder og dronninger."