Hva er Organizational Project Management?

June 10  by Eliza

Organisatorisk prosjektledelse refererer til utnyttelse av prosjekter for å gjennomføre strategier for en organisasjon. Dette innebærer bruk av porteføljeforvaltning for å oversette en organisasjons strategi i gjennomfør målrettede prosjekter. Organisatorisk prosjektledelse søker å tilby en løsning på den stadig skiftende natur av virksomheten, og tetter hullene som kan oppstå i virksomheten og dets prosjekter som følge av en endring som følge av både interne og eksterne faktorer. I denne forstand, har som mål organisasjons prosjektledelse på både strategisk og økonomisk suksess ved å bruke alle tilgjengelige ressurser til prosjekter som er utformet for å oppnå målene i organisasjonen, noe som kan gjøre en forskjell i organisasjonens levetid.

For enhver bedrift å lykkes, må den identifisere sine kortsiktige og langsiktige mål og utvikle prosjekter og strategier for å hjelpe det realisere disse målene. Selv om de fleste bedrifter streber etter å følge denne forretningsmodellen, ikke alle er vellykket. Dette kan skyldes faktorer som urealistiske forventninger, mangel på samhold i gjennomføringen av prosjekter, eller en manglende evne av organisasjonen for å implementere strategier.

Prosjektbasert ledelse gjør at en organisasjon for å utvikle en strategi der det behandler alle sine individuelle mål som prosjekter å være individuelt klarte men også som enheter av et større kollektivt prosjekt. Jo større prosjekt forvalter de enkelte prosjektene med eneste mål å støtte målene i organisasjonen. Evnen til å effektivt oversette visjon og mål for en organisasjon til organisatorisk suksess er avgjørende i et konkurranseutsatt marked.

En av fordelene med å implementere organisasjons prosjektledelse i en organisasjon er det faktum at det muliggjør samhold på den måten at organisasjonen utfører sine prosjekter. Det oppnår dette ved å fjerne tilfeldig bruk av prosjekter og utvikle en mer organisert og bedre styrt system hvor slike prosjekter er rettet mot å oppnå konkrete mål. Disse målene må også justere med de langsiktige og kortsiktige visjoner i organisasjonen.

Vanligvis har et prosjektstyringssystem en samlet prosjektleder som er ansvarlig for større mål, som alle mini-prosjekter arbeider for å oppnå. Det er lederens jobb å sikre at de overordnede målene for disse prosjektene er oppnådd ved å identifisere problemene, risiko, løsninger og krav som er nødvendige for å nå målene. Andre mindre prosjekter som utgjør mindre enheter innenfor større prosjekt kan også ha ledere som vil jobbe sammen med prosjektleder for å oppnå organizationâ € ™ s mål.

  • Organisatorisk prosjektledelse refererer til utnyttelse av prosjekter for å gjennomføre strategier for en organisasjon.