Hva Er Original Intent?

January 27  by Eliza

Opprinnelige hensikten er et begrep som brukes i vurdering og tolkning av konstitusjonelle og lovpålagte dokumenter med hensyn til hvordan slike lover og forskrifter skal utføres. Det kan utnyttes for rent faglige grunner, for eksempel hensynet til filosofien om lov, eller for mer praktiske formål. Det grunnleggende konseptet bak denne tilnærmingen til loven er det senere juridisk tolkning søker å forstå hensikten med de som utarbeidet loven, for å bedre forstå sin hensikt. Opprinnelige hensikten kan være noe av et kontroversielt tema, og er åpen for et bredt utvalg av kritikk og argumentasjon med hensyn til konklusjoner som kan gjøres.

Mens begrepet kan noen ganger brukes synonymt med "originalism," opprinnelige hensikten er ofte betraktet som en egen filosofisk aspekt av konstitusjonelle eller lovfestet tolkning. Det er vanligvis to hovedformål for vurdering av opprinnelige hensikten, som er rent faglige undersøkelser av rettspraksis og gjeldende tolkninger av tidligere lover. I begge tilnærming er målet vanligvis å fastslå formålet med en lov, og hensikten med hvilken som lov eller forskrift ble etablert.

Opprinnelige hensikten er ofte diskutert med hensyn til konstitueringen av et land, og i USA er det en stor debatt om den amerikanske grunnloven og ulike metoder for tolkning. Hensikten med de som utarbeidet et dokument som for eksempel den amerikanske grunnloven er ofte analyseres og vurderes av studenter av amerikansk lov i et forsøk på å bedre forstå den grunnleggende struktur og betydninger av dokumentet. Denne bruken av opprinnelige hensikten er ofte ikke brukes direkte til juridiske bestemmelser og vedtekter, men, men er ment som et middel for å bedre forstå de sinn som utarbeidet et slikt dokument.

Bruken av opprinnelige hensikt i å tolke grunnlover eller lover i en domstol eller hus av kongressen, derimot, er vanligvis ikke ment å være rent filosofisk. Slik bruk ofte søke å forstå hensikten med en lov for å riktig tolke denne loven i en moderne kontekst. Tilhengere av denne tilnærmingen hevder ofte at det å forstå hensikten er avgjørende for å forstå hva innvirkning på samfunnet en lov var ment å ha. Motstanderne av denne formen for tolkning, derimot, hevder at et dokument som den amerikanske grunnloven, som hadde dusinvis av bidragsytere, overgår i noe som betyr at intensjonen i ett individ i den gruppen.

Denne konflikten mellom de som søker hensikten til menneskene som skapte et dokument eller lov og de som er imot selve ideen om en slik hensikt, fører ofte til uenighet og konflikt. Enkelte politiske bevegelser har også søkt å utnytte ideen om opprinnelige hensikten til ytterligere ulike politiske mål. Disse bevegelsene ofte bruker begrepet for å støtte et trekk mot politiske og ideologiske synspunkter som er "gammeldags" eller "tradisjonelle" ved å knytte målene for en slik bevegelse med det som oppfattes som hensikt av tidligere politiske skikkelser.

  • Den opprinnelige hensikten med deler av den amerikanske grunnloven er ofte debattert.
  • Bestemme opprinnelige hensikten innebærer å fortolke skrevet konstitusjonelle og lovfestede dokumenter, for å bestemme hvordan de skal utføre på hensikten med disse lovene.