Hva er Paraformaldehyde?

March 9  by Eliza

Paraformaldehyd er en fast form av flytende formaldehyd. Klassifisert som en termoplast, viser denne kjemiske forbindelsen de typiske karakteristikkene av lignende polymerer med langkjedede polyoksymetylenglykoler, nemlig evnen til å slå til væske når de utsettes for varme og stivne ved avkjøling eller blir frosset til et hardt, glasslignende materiale. Faktisk kan dette stoffet være smeltet og avkjølt gjentatte ganger og likevel beholde disse egenskaper.

Ettersom paraformaldehyd er i utgangspunktet en kondensert form av formalin eller vandig formaldehyd, besitter den samme egenskaper. Faktisk kan det være substituert i stedet for vandig formaldehyd for å fremstille harpiksaktige bindemiddel er nødvendig for å gjøre sponplater og finer ved kombinasjon med melamin, fenol, eller andre reaktive midler. I tillegg er det visse fordeler ved å gjøre dette. For én ting, det produserer større mengder av den rå produkt. For en annen, reduserer bruken behovet for å fjerne vann fra reaktiv agent før behandlingen med opp til 20 ganger.

Paraformaldehyd kan syntetiseres fra formaldehydoppløsninger. I sin naturlig forekommende tilstand, er formaldehyd en vann-oppløselig gass som danner metylen-hydrat i hydratisert tilstand. Metylen-hydrat kan deretter polymeriseres, noe som gir paraformaldehyd som et hvitt bunnfall. Imidlertid er det nødvendig med tilsetning av metanol for å stabilisere polymerisasjonsprosessen.

Denne forbindelsen er også klassifisert som et aldehyd, noe som betyr at det inneholder en karbonylgruppe. I tilfelle av denne substans, er det karbonatom bundet til to hydrogenatomer. Aldehyder typisk avgir en sterk lukt, noe som gjenspeiles av den distinkte aroma av mange kjente planter, som for eksempel kanel og vanilje. Aldehyd-baserte løsninger er også velkjente som biologiske fiksativ som er i stand til å inhibere cellulær nedbrytning på grunn av nedbrytning av enzymer og bakteriell replikasjon. Thatâ € ™ s hvorfor formaldehyd og dets derivater, inkludert paraformaldehyde, brukes til å bevare vevsprøver.

Disse egenskapene gjør også denne forbindelsen nyttig som en soppdreper og plantevernmidler. Det er også brukt i produksjon av gjødsel, lysrør og visse kjemikalier som brukes i fotografering og utskrift. Det er også funnet i et bredt utvalg av forbruksvarer, inkludert vitaminer, personlig pleie, og rengjøringsprodukter.

Som formaldehyd, er formaldehydet lett absorberes via luftveiene, men er raskt metaboliseres til formate og utskilles gjennom lungene eller nyrene. Men mens dette stoffet nedbrytes raskt i miljøet og ikke akkumuleres i miljøet eller dyreliv, det er bevis som tyder på at det er farlig for menneskers helse. Studier har vist at gjentatt eksponering, selv i små mengder, kan produsere nese plateepitelkarsinom. Det er også etsende på hud og slimhinner. Derfor bør det utvises forsiktighet ved håndtering av dette stoffet.

  • Formaldehydet brukes i produksjonen av lysrør.
  • Ved syntetisering av paraformaldehyd, er Metanol er nødvendig for å stabilisere polymerisasjonsprosessen.