Hva er Partnerskap interesse?

May 1  by Eliza

Et partnerskap interesse er prosentandelen av partnerskapet eid av en bestemt partner. Interessen partnerskapet representerer retten til å ta avgjørelser angående partnerskap, få en uavgjort fra overskuddet av partnerskapet, eller bidra til forpliktelser i partnerskapet. Ofte, interessen er representert ved en prosentandel. For eksempel, hvis et partnerskap består av fire personer, og alle er enige om å dele likt i fortjeneste og tap, og de har bidratt lik kapital til partnerskap, deretter hver har en 25% eierandel i partnerskapet.

Et partnerskap er opprettet når to eller flere personer eller organisasjoner, bli medeiere i en for-profit virksomhet. Når en ny kapital våge foretas av to eller flere personer, er en ofte oversett faktor partnerskapet interesse for de involverte parter. En entreprenør som danner et partnerskap kan ha en lidenskap for en ny vri på en restaurant, men vil være bedre tjent med å skape et partnerskap med andre som forstår restaurantbransjen. I dette tilfellet vil gründerens partnerskap interesse defineres av partnerskapsavtale med de andre partnerne hjelpe til med finansiering og gir ytterligere kompetanse til det nye selskapet.

Vanligvis kan tre typer partnerskap lages: den generelle partnerskap, kommandittselskaper, og det ansvar partnerskap begrenset. Disse typer forretningsmessige avtaler kan opprettes via en muntlig avtale, for eksempel med et ansvarlig selskap, eller ved å lage en skriftlig avtale, for eksempel med et kommandittselskap eller ansvar partnerskap begrenset. Avtalen staver ut rollene, beslutningstaking, ansvar, tvisteløsning, og gjeld av venture. Disse avtalene har viktige skatte og gjelds konsekvenser som påvirker alle i avtalen.

En generell partnerskap er den enkleste form for partnerskap for å danne. Som standard, og mindre dette er spesifisert i en partnerskapsavtale vil alle partnere like stor del av fortjeneste og tap av partnerskapet. Dermed vil alle ha et likeverdig partnerskap interesse. Daglige ledelsesmessige beslutninger kan håndteres på en rekke måter, vanligvis delt blant de partnere med ekspertise. Den generelle partnerskap er flertallsstyre for mer viktige beslutninger.

Begrenset og begrenset ansvar partnerskap er mer komplekse. De er vanligvis utarbeidet av jurister å spesifikt stave ut partnerskapet interesse av hver partner og måten partnerskapet er å fungere. Ansvarsforsikringen er en viktig funksjon av en av disse typer partnerskap, og det kan skreddersys til partnerskapet interesse av medlemmene.

Et begrenset partnerskap består av minst én generell partner og minst en begrenset partner. Den begrensede partner er skjermet fra personlig ansvar basert på å fortelle om selskapet, mens den generelle partner er det ikke. For å være skjermet fra ansvar i et kommandittselskap, kan den begrensede partner ikke ta viktige beslutninger om selskapet eller leder sin virksomhet. Et ansvar partnerskap begrenset, derimot, beskytter alle parter fra ansvar, og hver partner kan ha en identisk partnerskap interesse.

  • Kommandittselskaper har partnere som ikke er involvert i den daglige ledelsen av virksomheten.
  • En generell partnerskap er den enkleste form for partnerskap for å danne.