Hva er Pediatric Speech Therapy?

March 13  by Eliza

Pediatric tale terapi brukes når et barn under en alder av 18 trenger hjelp med brev eller ord uttale, eller har problemer med å snakke generelt. Mange av disse barna har funksjonshemninger, slik at logoped bør ha en viss erfaring med psykisk og fysisk funksjonshemmede barn. Likevel, mange flere barn som deltar i logopedi er faglig gjennomsnittlig og har problemer med å kommunisere av andre grunner.

Det første trinnet i pediatrisk tale terapi er å teste hvert barn for å finne ut hvilke typer problemer han eller hun har. Noen barn kan ha en stamme eller stammer når de snakker, mens andre vil ha problemer uttaler hele ord eller bestemte bokstaver. Pediatric logopedi er også gunstig for barn som har problemer med å høre, fordi de ofte har vanskeligheter med å forstå hva som høres hver bokstav er ment å gjøre. For å teste hvert barn, kan han eller hun bli bedt om å gjenta ord eller lyder, skrive enkelte ord, eller øve rime.

Når det er fastslått at et barn kan ha nytte av pågående pediatrisk tale terapi, vil terapeuten planlegge avtaler basert på tilstanden og alvorligheten av tilstanden. Disse øktene kan skje bestemte dager på skolen, etter skolen, på childâ € ™ s hjem, eller i et eget kontor levert av logoped. Hver sesjon er sannsynlig å vare i en time til en og en halv time, avhengig av alder og tilstanden til barnet. Under behandlingen kan barn bli bedt om å lese høyt, gjenta ulike ord eller setninger, bruke ulike rim eller allitterasjon teknikker, og svare på spørsmål om en historie som er blitt lest eller fortalt høyt av terapeuten.

Varigheten av pediatrisk tale terapi behandling kan vare måneder eller år avhengig av conditionâ € ™ s alvorlighetsgrad. For noen som har hørselshemmede, kan det være pågående gjennom hele barndommen for å sikre at lesing og talende oppgaver utvikler seg jevnt. Hyppigheten av sesjoner kan avta over tid som hindringer er overvunnet og nye tale mønstre dannes.

Pediatric tale terapi kan også fokusere på å hjelpe barn som har problemer med å lære å lese. Phonics er en viktig del i den daglige kommunikasjon, og en manglende leseferdigheter kan resultere i lavere karakterer og ytterligere forsinkelser kommunikasjons senere. Logopeder kan hjelpe barna ved å ha dem lese en historie eller skole bok høyt. Dette hjelper dem å lære rytmen av skrevne ord, så vel som tillater dem å bli komfortabel lesing foran andre. Dette kan bidra til å innpode tillit, gjør hardere leseoppgaver enklere å forstå.

  • Små barn kan ha nytte av tale terapi hvis de har problemer med å uttale enkelte lyder og ord.
  • Pediatric tale terapi kan bli tilbudt barn under 18 år.
  • Barn med lisps eller andre taleforstyrrelser trenger logopedi.