Hva er Pendulum fysikk?

July 30  by Eliza

Pendel fysikk blir brukt til å beskrive svingende bevegelse av en pendel som er forårsaket av tyngdekraften. For å opprette en pendel, en vekt, kalt en bob, er hengt fra et fast punkt, kalt en pivot. Ved å trekke pendelen tilbake og la gå, vil det svinge frem og tilbake på grunn av tyngdekraften og spenningen langs streng eller wire at vekten henger fra. Bevegelsen fortsetter som følge av treghet.

Ifølge den grunnleggende lov av treghet, enten et legeme er i ro eller i bevegelse, vil den fortsette i denne tilstand, med mindre det blir påvirket av en ytre kraft. I tilfelle av pendelen fysikk, vil pendelen fortsette å svinge med mindre en ytre kraft virker til å stoppe den. Siden ingen eksterne krefter som virker på den, kan den fortsette å svinge på ubestemt tid gjennom den samme bue.

Virkningen av en pendel er et godt eksempel på bevaring av mekanisk energi. Denne lov i fysikk sier at energi innenfor et system alltid er konstant. Med andre ord, er summen av energien som alltid er den samme og energi ikke kan skapes eller ødelegges. Det finnes mange forskjellige typer energi sier at et objekt kan være i, slik som kinetisk, potensiell, kjemiske, kjernekraft og termisk. Potensiell og kinetisk, eller bevegelse, energi stater er de som er målt og observert i pendel fysikk.

Når en pendel er svingende, sine energitilstandsendringer basert på hvor i buen bob er, men hva er fortsatt det samme er summen av bob potensial og kinetisk energi - med andre ord, er energien bevart. Ved pendelens høyeste punkt, har det ingen hastighet og all energien i systemet er potensialet. Som det faller gjennom buen, den bob gevinster hastighet og kinetisk energi mens miste potensiell energi. Når den passerer gjennom bunnen av buen, det begynner å avta, og mister kinetisk energi, mens få høyde og potensiell energi. Selv om kinetisk og potensiell energi varierer, pendulum fysikk målinger viser at det totale forblir den samme på alle punkter i lysbuen av pendelen.

I pendel fysikk, luftmotstand og friksjon antas å være ikke-eksisterende på bob. Siden energien i en pendel system er bevart, sies det å ha evig bevegelse, som kan fortsette på ubestemt tid så lenge ingen energi blir tapt til andre objekter eller omgivelser. Det faktum at en pendel fortsetter å svinge på samme måte over tid, er grunnen til at det ble brukt i klokker for å holde tiden, og ble opprinnelig brukt for å ta målinger av gravitasjonskraft.

  • Svingende på en swing kan gi et eksempel på pendel fysikk.