Hva er personlig Litigation?

October 13  by Eliza

Personlig søksmål er juridisk representasjon på vegne av enkeltpersoner i områder av personlig lov, som innebærer juridiske spørsmål som mange mennesker vil på en gang har anledning til å forholde seg til. Det er ikke begrenset til rettssaker, men også innebærer "transaksjons" arbeid, utarbeidelse og forhandling av avtaler i denne type saker. Ofte er denne type praksis er en liten oppdeling av et større fast.

Personlig lov omfatter representasjon i saker som gjelder ansettelse, fast eiendom, familierett, og eiendom planlegging. Advokater som praktiserer i dette området også håndtere saker som skatt, og småbedrifter planlegging. Advokatens representasjon er ikke begrenset til den ene siden av et juridisk problem, i den forstand at hun representerer hennes klient uansett juridisk rolle klienten har, enten saksøker eller saksøkt.

Fast eiendoms rettsforhold kan omfatte tvister mellom naboer om grensene mellom sine respektive eiendommer eller interferens med forkjørsrett. Noen ganger rettssaker kan innebære tolkning av fast eiendom salgskontrakter eller håndheving av vilkårene i boliger og kommersielle leieavtaler. En personlig søksmål advokat kan også være involvert i forhandlinger og avtaleutforming involverer salg eller utleie av eiendom. Hun kan også råd en potensiell kjøper med hensyn til om vilkårene for en eiendom salg kontrakt er rettferdig og lovlig før den er signert.

Oppløsningen av et ekteskap kan involvere spørsmål om eiendom divisjon, barnefordeling, støtte og visitas. Noen av disse problemene kan løses gjennom mekling. Noen eller alle av dem kan ha for å bli prosedert i retten. En personlig søksmål advokat håndterer også familiesaker som adopsjoner, farskap handlinger og besteforeldrenes samværsrett. Hun kan også få bestillinger av beskyttelse for hennes klienter i tilfeller av vold i hjemmet.

Kontraktsmessige avtaler er også en viktig del av arbeidsrett. De kan innebære fordeler pakker, familie permisjon, flytteutgifter, og sluttvederlag. En personlig søksmål advokat kan være involvert i forhandlinger og utforming av alle bestemmelsene i en arbeidsavtale. Hun kan også representere klienter i sysselsetting diskriminering og urettmessig oppsigelse høringer i retten eller før forvaltningsorganer. I noen tilfeller kan hun fungere som en uavhengig voldgiftsdommer eller megler i arbeidstvister.

Når en familiebedrift er involvert, kan eiendom planlegging også omfatte planlegging for familiemedlemmer til å anta virksomheten. En personlig søksmål advokat kan bistå i disse sakene, og i eiendom skatteplanlegging i tillegg. Hun kan også tjene som en uavhengig administrator av en eiendom, for å gjennomføre intensjonen i den personen som gjorde vilje. Hun kan også representere en person som ønsker å bestride gyldigheten av en vilje i retten.

  • Farskap handlinger kan bli håndtert under personlig søksmål.
  • En personlig søksmål advokat kan håndtere familiesaker som adopsjon, barnefordeling og samværsrett.
  • Personlig søksmål innebærer juridisk representasjon av enkeltpersoner, i saker inkludert sysselsetting, fast eiendom, familierett og eiendom planlegging.